เกาะกุยซานเต่าเปิดให้ขึ้นเกาะแล้ว

  • 05 April, 2019
  • ธีระ หยาง
กุยซานเต่า (龜山島) หรือเกาะเขาเต่า มองจากทางไกลคล้ายเต่ากำลังว่ายอยู่กลางทะเล จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- กุยซานเต่า (龜山島) หรือเกาะภูเขาเต่า เปิดให้ขึ้นเกาะแล้ว คนรักทะเลรีบมาทางนี้เลย

ทิวทัศน์ของส่วนหัวเต่าจากบนเขา

ไปพายแพ SUP เที่ยวเล่นบริเวณที่มีน้ำแร่ทะเลได้ด้วย