ไต้หวันไฮเทค - 2019-04-09

  • 09 April, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดันระบบ 5G

ไต้หวันไฮเทค  - 09 เม.ย. 62-  ไต้หวันเตรียมพร้อมการเปิดใช้เทคโนโลยี 5G

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้งานเทคโนโลยี 5G ในไต้หวันไม่ล้าหลังประเทศอื่น การเตรียมเปิดประมูลคลื่น 5G ในไต้หวันกำลังเดินหน้า กระทรวงคมนาคมจะส่งร่างแผนงานให้แก่สภาบริหาร(ครม.) ภายในเดือนมิถุนายน ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างกระทรวง และจะต้องมีการประสานเพื่อทดลองด้านการประยุกต์ใช้งานต่าง เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจเทคโนโลยีและทิศทางที่ชัดเจน เพื่อความมั่นใจในการลงทุน