กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562

  • 15 April, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ปธน. ไช่ฯ ประชุมทางไกลกับคลังสมองสำคัญของสหรัฐฯ ย้ำความปลอดภัยไต้หวัน และความสัมพันธ์ดีเยี่ยมกับสหรัฐฯ อย่างไม่เคยมีมาก่อน

๑. ครบรอบ 40 ปี การประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ไต้หวัน (Taiwan Relations Act - TRA) ปธน. ไช่ฯ ย้ำ เป็นกฎหมายแห่งหลักประกันความปลอดภัยของไต้หวันที่ยิ่งเก่ายิ่งทันสมัย และแสดงความหวังให้สหรัฐฯ ต้องแสดงความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยของไต้หวันต่อจีน 

 

          ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ได้รับเชิญจากคลังสมองชื่อดังของสหรัฐฯ 3 แห่ง ได้แก่ CSIS The Brookings Institution และ The Woodrow Wilson International Center for Scholars กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสครบรอบ 40 ปี กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ไต้หวัน หรือ TRA เมื่อค่ำวานนี้ โดยผู้นำไต้หวันได้ย้ำว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นการเปิดหน้าศักราชใหม่ให้แก่ คสพ. ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในการรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในแปซิฟิกแลว้า ยังเป็นการสนับสนุนให้ไต้หวันมีความสามารถในการป้องกันตนเอง ต่อต้านการคุกคามจากภายนอกทุกรูปแบบอีกด้วย

        ปธน. ไช่ฯ ได้กล่าวว่า "หากไต้หวันไม่มีความสามารถในการสกัดกั้นภัยคุกคามและการรุกรานจากภายนอกแล้ว่ ก็จะไม่มีความสามารถในการรักษาสันติภาพ นักการทูตในภูมิภาคนี้ต่างจับมือกันเพื่อรักษาคุณค่าและผลประโยชน์ร่วมกัน ต่อต้านกระแสเผด็จการในขอบเขตทั่วโลก ไต้หวันทราบดีถึงวิกฤตเหล่านี้ ที่ต้องการต่อต้านเสรีภาพและต่อต้านสิทธิในการเลือกของประชาชน"

        นอกจากนี้ ในค่ำวันเดียว ปธน. ไช่ฯ ยังได้ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า นับตั้งแต่ที่ตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำไต้หวันเป็นต้นมา ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ไต้หวัน เป็นกฎหมายค้ำจุนหลักการแห่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งได้จับมือกันอย่างใกล้ชิด ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาสังคมในทุก ๆ ด้านของอินโดแปซิฟิก ขยายความร่วมมือสู่ กรอบความร่วมมือและการฝึกอบรมทั่วโลกไต้หวัน-สหรัฐฯ หรือ GCTF เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง ในภูมิภาคร่วมกัน