ทริปนี้สายบุญโปรด กับการตามขบวนแห่เจ้าแม่มาจู่ในไต้หวันกัน

  • 12 April, 2019
  • ธีระ หยาง
ศาลเจ้าเจิ้นหลานกง (鎮瀾宮 ) ในเขตต้าเจี่ย (大甲) นครไทจง ซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่มาจู่ (媽祖) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- ทริปนี้สายบุญโปรด กับการตามขบวนแห่เจ้าแม่มาจู่ (媽祖) ในไต้หวันกัน

- มีข่าวดีก็ต้องบอกต่อ กับพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้เด็กๆ เข้าฟรีในช่วงเดือนเด็ก (เมษายน) ของปีนี้