ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 2562

  • 02 May, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สภาพความแออัดในสถานพยาบาลในประเทศปารากวัยที่ผู้ป่วยต้องรอนานกว่า 4 ชม. ไต้หวันยื่นมือให้ความช่วยเหลือจนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

๑. ไต้หวันยื่นมือช่วยปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาลพันธมิตร ปารากวัย ร่นเวลาการรอคอยที่ต้องรอนานอย่างน้อย 4 ชม. ตามโรงพยาบาลในปารากวัย 

สภาพความแอออัดในโรงพยาบาลปารากวัย ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น หลังรับความช่วยเหลือจากไต้หวัน

๒. คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันยื่นมือพยุงราคาข้าว หลังพบุอุปสงส์สูงกว่าอุปทาน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

๓. ไต้หวันอัดรางวัลกระตุ้นเร่งชำระภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน 20 พ.ค. 62 รางวัลเพียบ 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง