ไต้หวันไฮเทค - 2019-04-30

  • 30 April, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันเร่งพัฒนาการเกษตรแนวใหม่

ไต้หวันไฮเทค  - 30 เม.ย. 62-  ไต้หวันเร่งพัฒนาการเกษตรแนวใหม่

           เพื่อยกระดับการแข่งขันด้านการเกษตรในตลาดโลกไต้หวันเร่งยกระดับพัฒนาเการเกษตรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประสานบิกดาต้า IoT เป็นต้น ประสานวิทยาการในแขนงต่าง ๆ หาทางลดต้นทุนแรงงาน และบริหารควบคุมแบบอัจฉริยะ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง