ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

  • 01 May, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเป (คนกลาง)

ผู้ว่าการนครนิวไทเปชื่นชมแรงงานไทย มีส่วนช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง สร้างสีสันและความหลากหลายให้กับวัฒนธรรมของนครนิวไทเป

         เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและบรรเทาความคิดถึงบ้านของแรงงานไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 62 สำนักงานแรงงานไทย ไทเป และกองแรงงานนครนิวไทเป ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งของไต้หวันและไทย จัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีงานสงกรานต์ 2562 ขึ้น ณ ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเป มีแรงงานไทยและพี่น้องชาวไทยที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่ไต้หวันไปร่วมงานกว่า 10,000 คน จัดเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติในไต้หวัน

ประธานในพิธีทั้ง 3 ท่านทำพิธีสรงน้ำพระ (จากซ้ายไปขวา) นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอ.ใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเป และนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

         ในงานมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งของไต้หวันและไทยไปตั้งโต๊ะให้บริการข้อมูลข่าวสารมากมาย มีบริการตัดผม นวดสุขภาพ ดู ตรวจรักษาสุขภาพและมีอาหารไทยแจกให้ทานฟรี สร้างความอบอุ่นให้กับพี่น้องแรงงานไทยเสมือนอยู่ที่บ้านเกิดของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้เชิญพี สะเดิด ศิลปินเจ้าของฉายา ตำนานร็อกอีสานของเมืองไทย พร้อมทีมงานชุดใหญ่มาเปิดการแสดงปลอบขวัญพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน

รพ.พุทธฉือจี้ไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ มีพี่น้องแรงงานไทยไปใช้บริการกันมาก

ตัดผมฟรี

นวดคลายเส้น

         นายโหวโหย่วอี๋ ผู้ว่าการนครนิวไทเปคนใหม่ ซึ่งเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก ท่านเป็นพ่อเมืองที่ติดดินและเป็นกันเองมาก ร่วมชมการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงระหว่างทีมหวานเย็นและทีมลูกเทวดา ท่านบอกว่าเพิ่งเห็นการแข่งขันตะกร้อเป็นครั้งแรกก็รู้สึกชอบแล้ว เพราะท่านเองชอบเป็นคนชอบเล่นกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล

พ่อเมืองนครนิวไทเป (สวมเสื้อขาว) พูดคุยกับนักกีฬาอย่างเป็นกันเอง

โยนลูกตะกร้อเปิดการแข่งขัน

         ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงาน พ่อเมืองนครนิวไทเปผู้นี้ กล่าวทักทายด้วยภาษาไทย และแสดงความชื่นชมแรงงานไทยและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทย มาช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งนำวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาสร้างสีสันและความหลากหลายให้แก่นครนิวไทเปด้วย ท่านบอกว่า ชื่อของท่าน คือ  侯友宜 (โหว โหย่ว อี๋) แปลว่ามิตรภาพ จึงขอเป็นตัวแทนชาวนครนิวไทเปผูกมิตรกับพี่น้องชาวไทย ขอให้นครนิวไทเปและไทยมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดไป ขณะเดียวกันขอให้พี่น้องชาวไทยถือนครนิวไทเปเป็นบ้านแห่งที่สอง ทำงานอย่างราบรื่นและพำนักอาศัยอย่างผาสุก

พ่อเมืองนครนิวไทเป กล่าวแสดงความชื่นชมแรงงานไทยและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทย ที่มาช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งนำวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาสร้างสีสันและความหลากหลายให้แก่นครนิวไทเปด้วย

         ด้านนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอ.ใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยและและชื่นชมที่ทุกคนช่วยทำให้ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของคนไทยดีขึ้น โดยเน้นว่า พี่น้องชาวไทยในไต้หวันมีความสำคัญกันทุกคน เพราะมีหน้าที่ในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีระหว่างคนไทยและคนไต้หวัน สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังขอให้แรงงานไทยดูแลสุขภาพ ไม่ข้องแวะอบายมุกต่างๆ

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอ.ใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

         ส่วนนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความชื่นชมที่นครนิวไทเปกำลังพัฒนาไปสู่เมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรใกล้ทะลุหลัก 4 ล้านคน และขอให้มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อเนื่องต่อไป ท่านบอกว่า ตัวท่านเองได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ และขอฝากความห่วงใยและมีข้อแนะนำพี่น้องแรงงานไทย 3 ประการ ได้แก่การดูแลรักษาสุขภาพของตน การบริหารจัดการเงินทองที่ได้จากการทำงานด้วยการจัดสัดส่วนอย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีวินัยในการใช้เงิน ประการที่ 3 ขอให้ฝึกทักษะการทำงานและเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อนำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตของตนและครอบครัวต่อไป

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แนะให้แรงงานไทยบริหารเงินทองที่ได้จากการทำงานและจัดสัดส่วนอย่างเหมาะสม

         และไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแสดงของ พี สะเดิด พร้อมทีมงานชุดใหญ่ ที่นอกจากนำเสียงเพลงมาปลอบขวัญขุนพลแรงงานไทยในไต้หวันแล้ว ยังได้เตือนสติและให้กำลังใจแก่พี่น้องแรงงานไทยด้วย แรงงานไทยกว่า 10,000 คน มีความสุขร้องคลอไปกับเสียงเพลงเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงเต็มๆ สื่อมวลชนของไต้หวันจำนวนมากต่างรายงานการจัดงานครั้งนี้ในลักษณะชื่นชมและเชิงบวก  

พี่น้องแรงงานไทยนับหมื่นมีความสุขกับเสียงเพลงของพี สะเดิด

พี สะเดิด ถ่ายรูปกับพี่น้องแรงงานไทยหลังสิ้นสุดการแสดงคอนเสิร์ต

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง