ที่นี่ไต้หวัน - 2019-05-07

  • 07 May, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
งานรับสมัครนิสิตจบใหม่เข้าทำงานเขตภาคใต้ มีบูธนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปีแรก - ภาพจาก ม. เฉิงกง

ที่นี่ไต้หวัน -07 พ.ค. 62-ผู้ประกอบการไต้หวันชื่นชอบ นศ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ปีเพิ่มขึ้น 85%

       ไม่กี่ปีนี้ นักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลจากอาเซียนจำนวน 16,000 กว่าคนในปี 2014 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินกว่า 30,000 คนในปี 2018 อัตราเพิ่มขึ้นสูงถึง 85 % ทำให้ผู้ประกอบการในไต้หวันเริ่มรับนิสิตจบใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นด้วย ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่หยุนหลินจัดงานรับสมัครนิสิตจบใหม่เข้าทำงาน มีบูธสำหรับนักนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่า ไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยดังๆ อย่างเช่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวันหรือไถเคอต้า มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันหรือไถต้า มหาวิทยาลัยเฉิงกงหรือเฉิงต้าในไต้หวัน รวม 3 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่มีการรวมตัวกันจัดงานรับสมัครนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จบใหม่เข้าทำงานกับผู้ประกอบการของไต้หวันในช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา สาเหตุเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการของไต้หวันจำนวนไม่น้อยมีการตั้งโรงงานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น ที่ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม ไทย เป็นต้น

(ภาพจาก ม. เฉิงกง -งานรับสมัครนิสิตจบใหม่เข้าทำงานเขตภาคใต้ มีบูธนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปีแรก)

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง