ไต้หวันไฮเทค - 2019-05-07

  • 07 May, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ศ. เลี่ยวเต๋อจัง (廖德章) ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวัน วิจัยพัฒนาวัสดุเปลี่ยนสี จากใสโปร่งกลายเป็นสีดำ

ไต้หวันไฮเทค  - 07 พ.ค. 62-  ม. เทคโนโลยีไต้หวันวิจัยพัฒนาวัสดุเปลี่ยนสี จากใสโปร่งกลายเป็นสีดำ

ศ. เลี่ยวเต๋อจัง (廖德章) ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวัน (National Taiwan University of Science and Technology) และทีมวิจัยได้ทำการออกแบบโครงสร้างโมเลกุลพิเศษ ประดิษฐ์วัสดุโมเลกุลระดับสูงเปลี่ยนสีได้ ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กโทรโครมิซิมส์(Electrochromism) เปลี่ยนสภาพจากความโปร่งใสกลายเป็นสีดำได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตหน้าต่างอัจฉริยะ แว่นตาเปลี่ยนสี เป็นต้น

ผลสำเร็จดังกล่าวได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Nature Communications ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างมาก ทีมนักวิจัยเปิดเผยว่า วัสดุอิเล็กโทรโครมิซิมส์  อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระจก แว่นตา จอแสดงผล ฯลฯ มีโครงสร้างที่สำคัญซึ่งทำให้เปลี่ยนสีได้ภายใต้แรงดันไฟฟ้าต่ำ ที่ผ่านมานั้น นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถเปลี่ยนวัสดุโปร่งใสให้กลายเป็นสีดำสนิทได้ แต่ผลสำเร็จจากการวิจัยพัฒนาในครั้งนี้ ทำได้สำเร็จแล้ว ส่งผลให้การใช้งานวัสดุมีประสิทธิภาพไร้ขีดจํากัด

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง