ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

  • 08 May, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
แรงงานอินโดนีเซียที่ถูกนายหน้าเถื่อนหลอก กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ประท้วงหน้าที่ทำการนครเถาหยวน

1. ให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบค่าบริการรายเดือน (ค่าล่าม) กึ่งหนึ่งดีไหม? ภาระแรงงานต่างชาติจะได้ลดน้อยลง

       กลุ่ม NGO และแรงงานต่างชาติชุมนุมก่อนวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเลิกระบบจัดส่งผ่านบริษัทจัดหางาน หันมาใช้การจัดส่งโดยรัฐ แต่กระทรวงแรงงานยืนยัน ไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้งการจะแก้รูปแบบการจัดส่งแรงงานต่างชาติที่ดำเนินมาร่วม 30 ปี เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก สู้มาเรียกร้องสิทธิประโยชน์บางอย่างที่มีความเป็นไปได้สูง และเป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างชาติอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้ อย่างเช่น

กลุ่ม NGO และแรงงานต่างชาติชุมนุมประท้วง ขอให้เลิกระบบจัดส่งผ่านบจง. หันไปติดต่อประเทศผู้ส่งออกให้จัดส่งโดยรัฐ

       ลดค่าบริการรายเดือน หรือที่แรงงานไทยเรียกกันว่าค่าล่าม แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ต้องการให้ยกเลิกไปเลย เพราะไม่ค่อยเห็นล่ามมาให้บริการ แต่การยกเลิกเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากการเรียกเก็บค่าบริการเป็นสิทธิตามกฎหมายของบริษัทจัดหางาน แม้ว่ากฎหมายจะระบุให้บริษัทจัดหางานเก็บค่าบริการรายเดือนได้ก็ต่อเมื่อมีการให้บริการจริง ซึ่งแรงงานต่างชาติอาจเห็นว่า บริษัทจัดหางานไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่บริษัทจัดหางานก็อ้างว่า การให้บริการไม่เพียงแค่ไปโรงงานให้แรงงานต่างชาติเห็นหน้าเท่านั้น ยังมีงานเอกสารหลายอย่างที่แรงงานต่างชาติมองไม่เห็นและทำไม่ได้ด้วยตนเอง อย่างเช่น การทำหนังสือรายงานตัวเมื่อแรงงานต่างชาติเดินทางถึงไต้หวัน การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ฯลฯ

แรงงานเวียดนามเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ต้องเสียค่าหัวคิวให้บจง. 5,000-6,300 USD. (หรือประมาณ 15,000-200,000 TWD.)

       เมื่อยกเลิกไม่ได้ จะมีทางอื่นที่ช่วยผ่อนเบาภาระของแรงงานต่างชาติไหม? วิธีที่ทุกฝ่ายน่าจะยอมรับกันได้ก็คือ นายจ้างและแรงงานต่างชาติร่วมรับผิดชอบค่าบริการรายเดือนหรือค่าล่ามคนละครึ่ง เนื่องจากระบบปัจจุบัน ไม่มีความยุติธรรม กล่าวคือนายจ้างเรียกใช้บริการของบริษัทจัดหางานเป็นส่วนใหญ่ แต่แรงงานต่างชาติกลับเป็นผู้จ่ายค่าบริการ หากให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบกึ่งหนึ่ง ภาระแรงงานต่างชาติจะลดลงไปจากที่ต้องจ่าย 3 ปี 60,000 เหรียญ เป็น 30,000 เหรียญไต้หวัน

แรงงานฟิลิปปินส์ เสียค่าหัวคิวก่อนเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันระหว่าง 80,000-150,000 TWD.

       ค่าอาหารที่พัก ควรจะให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะเงื่อนไขการทำงานที่ดี ช่วยดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีคุณภาพมาทำงานกับนายจ้างได้ และปัจจุบัน ก็มีนายจ้างจำนวนไม่น้อยที่มีนโยบายไม่หักค่าอาหาร-ที่พักตั้งแต่ต้น หรือในการต่อสัญญารอบที่ 2 อยู่แล้ว หากสามารถทำได้ จะช่วยแรงงานต่างชาติประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 3 ปี 90,000 เหรียญไต้หวัน มากกว่าค่าหัวคิวที่แรงงานไทยต้องจ่ายเสียอีก

หากนายจ้างไม่เก็บค่าอาหารและที่พัก จะช่วยให้แรงงานต่างชาติประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 3 ปี 90,000 TWD

2. อุทาหรณ์! หลงเชื่อคำนายหน้าเถื่อนว่าเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้ แรงงานถูกกฎหมายกลายเป็นผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว

       แรงงานอินโดนีเซียรายหนึ่ง ก่อนหน้านี้ทำงานครบสัญญาและขอเปลี่ยนนายจ้างใหม่ ถูกบริษัทจัดหางานเถื่อนหลอกเอาเงินค่าซื้อตำแหน่งงานจำนวน 55,000 เหรียญ หลังจ่ายเงินและส่งมอบเอกสารแล้ว ถูกส่งไปทำงานกับนายจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ จึงรู้ว่าถูกหลอก ทำให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย โดยเรื่องนี้ แรงงานต่างชาติที่เดือดร้อนร้องเรียนว่า ตนตกเป็นเหยื่อถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวมาตั้งแต่ต้น สาเหตุเป็นเพราะไม่ทราบกฎระเบียบในการโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ กระทรวงแรงงานรับคำร้องเรียนและยืนยันว่า จะดำเนินการตรวจสอบ หากเป็นไปตามที่แรงงานร้องเรียน จะคืนความเป็นธรรมแก่แรงงานรายนี้อย่างแน่นอน

แรงงานอินโดนีเซียที่ถูกนายหน้าเถื่อนหลอก กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ประท้วงหน้าที่ทำการนครเถาหยวน

เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเดินทางมารับหนังสือร้องเรียนและรับปากว่า จะดำเนินการตรวจสอบเอาผิดกับนายหน้าเถื่อน คืนความเป็นธรรมให้แก่เขา

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง