ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

  • 17 May, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
เตือนให้ระวังโรคชิคุนกุนยา ไวรัสสายพันธุ์ใหม่แพร่จากยุงลาย ไต้หวันตรวจพบแล้ว 113 ราย ติดเชื้อจากอินโดนีเซียมากสุด 59 ราย ตามด้วยฟิลิปปินส์ 27ราย

1. รมว.มหาดไทยไต้หวันประกาศเปลี่ยนคำเรียกแรงงานต่างชาติในภาษาจีนจากว่ายเหลา (外勞 ) หรือแรงงานต่างชาติ เป็นอี๋กง (移工) หรือแรงงานข้ามชาติ

        เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา นายสวีกั๋วหย่ง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และนายชิวฟงกวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารชื่อดัง ได้แก่อี้เหม่ยฟู้ด (I-Mei Foods) สาขาหนานข่านในนครเถาหยวน เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งนี้ พร้อมทั้งประกาศว่า จะเปลี่ยนคำเรียกภาษาจีนช่องสถานภาพในบัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC จากว่ายเหลา (外勞 ) หรือแรงงานต่างชาติ เป็นอี๋กง (移工) หรือแรงงานข้ามชาติ และได้นำบัตร ARC แบบใหม่ไปมอบให้แรงงานต่างชาติในโรงงานนี้ด้วย รมว.มหาดไทยผู้นี้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการแสดงถึงการให้เกียรติและเป็นมิตรกับแรงงานต่างชาติ พร้อมทั้งเรียกร้องสังคมไต้หวัน หลีกเลี่ยงใช้คำเรียกในเชิงลบ สร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อแรงงานต่างชาติ

นายสวีกั๋วหย่ง รมว.มหาดไทยนำบัตร ARC แบบใหม่ที่เปลี่ยนช่องสถานภาพจากคำว่าว่ายเหลา (外勞 ) เป็นอี๋กง (移工) ไปมอบให้แรงงานต่างชาติในโรงงานอี้เหม่ยฟู้ด

        นายสวีกั๋วหย่งกล่าวขอบคุณแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ซึ่งมาจากอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และไทย ได้มาช่วยพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะภาคการก่อสร้าง อุตสาหกรรมและในครัวเรือ ขณะเดียวกันได้ช่วยไต้หวันแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมในไต้หวันเคารพ ให้เกียรติและเป็นมิตรต่อแรงงานต่างชาติมากขึ้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงเสนอให้มีการแก้คำในช่องบอกสถานภาพบนบัตรถิ่นที่อยู่หรือบัตร ARC จากเดิมที่เขียนว่า 外勞 เปลี่ยนเป็นคำที่ให้เกียรติและเป็นมิตรมากกว่าคือ 移工 หวังว่าจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไต้หวันให้เกียรติและมีความเป็นมิตรต่อแรงงานต่างชาติมากกว่าเดิม

นายสวีกั๋วหย่ง เรียกร้องสังคมไต้หวันเคารพ ให้เกียรติและเป็นมิตรต่อแรงงานต่างชาติมากขึ้น

        นายชิวฟงกวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า บัตร ARC มีอายุการใช้งานนานสุด 3 ปี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ต้องนำบัตรแบบเก่าไปเปลี่ยนบัตรใหม่ บัตรแบบเก่าในปัจจุบันยังคงใช้ได้ต่อไป โดยจะใช้วิธีทยอยดำเนินการ กล่าวคือบัตร ARC ที่ใกล้ครบกำหนด เมื่อนำไปต่ออายุ จะได้รับการเปลี่ยนเป็นบัตรแบบใหม่ คาดว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นบัตรแบบใหม่ได้ทั้งหมด ภายในเวลา 3 ปี

           แรงงานต่างชาติในภาษาจีน ที่ผ่านมาเรียกว่า  外籍勞工 หรือเรียกย่อๆ ว่า 外勞 ปัจจุบัน คำๆ นี้ในภาษาจีน มีความหมายไปในเชิงลบอย่างเด่นชัด จึงมีการเปลี่ยนมาเรียกว่า 移工แปลว่าแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีความหมายในเชิงให้เกียรติและเป็นมิตรมากกว่า ต่างไปจากในภาษาไทย แรงงานต่างชาติและแรงงานข้ามชาติ มีความหมายต่างกันไม่มากนัก

บัตร ARC ที่ใกล้ครบกำหนด เมื่อนำไปต่ออายุ จะได้รับการเปลี่ยนเป็นบัตรแบบใหม่ คาดว่าจะสามารถเปลี่ยนใหม่หมดภายในเวลา 3 ปี

        นายเกาจื้อหมิง ประธานของ I-Mei Foods กล่าวว่า บริษัทได้นำเข้าแรงงานฟิลิปปินส์มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1995 แล้ว และเริ่มตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ได้นำเข้าแรงงานฟิลิปปินส์โดยผ่านระบบจ้างตรง ช่วยลดภาระแรงงานลงได้อย่างมาก และภายในโรงงาน ทั้งพนักงานท้องถิ่นและแรงงานฟิลิปปินส์ มีสถานภาพเท่าเทียมกัน โดยในบริษัทจะให้เกียรติเพื่อนชาวต่างชาติเหล่านี้ ด้วยการเรียกว่า เพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ หรือ外籍同仁ไม่เคยใช้คำว่า 外勞 ขณะเดียวกันก็เรียกร้องทุกภาคส่วนในไต้หวัน ให้เกียรติและมีความเป็นมิตรต่อแรงงานต่างชาติมากขึ้น

นายสวีกั๋วหย่ง รมว. มหาดไทย (ใส่สูทสีเทา)  นายเกาจื้อหมิง ประธานของ I-Mei Foods (ใส่สูทสีเข้ม) และนายชิวฟงกวง ผบ.สตมถ่ายภาพร่วมกับแรงงานฟิลิปปินส์ในโรงงาน I-Mei Foods

2. เตือนให้ระวังโรคชิคุนกุนยา ไวรัสสายพันธุ์ใหม่แพร่จากยุงลาย  ช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ไต้หวันตรวจพบแล้ว 113 ราย ติดเชื้อจากอินโดนีเซียมากสุด 59 ราย ตามด้วยฟิลิปปินส์ 27ราย

        กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน ประกาศตรวจพบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยารายแรกของปีนี้ เป็นแรงงานอินโดนีเซียที่ติดเชื้อหลังกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านเกิด นอกจากโรคชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธ์ใหม่ที่แพร่จากยุงลายแล้ว ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ยังตรวจพบผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวัน ติดเชื้อไข้เลือดออกเดงกีสูงสุดในรอบ 10 ปี

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

        กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันแถลงว่า แรงงานอินโดนีเซียเพศหญิงอายุ 20 ปีรายหนึ่ง เดินทางกลับประเทศไปเยี่ยมครอบครัวพร้อมกับสามีช่วงระหว่างวันที่ 13 มี.ค. – วันที่ 28 เม.ย. ปีนี้ แต่เกิดอาการเป็นไข้มีน้ำมูกไหลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. ถูกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนตรวจพบ ขณะเดินทางกลับเข้าสู่ไต้หวันเมื่อวันที่ 28 เม.ย. หลังจากตรวจสอบแล้วพบติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา กรมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการยืนยันว่า ผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อไวรัสจากอินโดนีเซีย โดยได้กันให้ไปอยู่ในห้องคนเดียวที่มีระบบป้องกันยุงเป็นเวลา 1 เดือน ส่วนผู้เป็นสามีที่เดินทางกลับบ้านพร้อมกัน จากการตรวจสอบ ยังไม่พบว่าติดเชื้อแต่อย่างใด

12 ปีที่ผ่านมา ไต้หวันตรวจพบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาแล้ว 113 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อจากอินโดนีเซียถึง 59 ราย

        กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกล่าวว่า นับตั้งแต่ตรวจพบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยารายแรกในไต้หวันเมื่อเดือนต.ค. 2550 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 30 เมษายนปีนี้ ในไต้หวันตรวจพบผู้ป่วยโรคนี้ รวมสะสมแล้ว 113 ราย กว่าร้อยละ 90 ติดเชื้อมาจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยติดเชื้อจากอินโดนีเซียมากสุด 59 ราย ตามด้วยฟิลิปปินส์ 27ราย

        นอกจากชิคุนกุนยาแล้ว ผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพิ่มขึ้นมากสุดในรอบ 10 ปี ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนตรวจพบผู้โดยสารติดเชื้อไข้เลือดออก 4 เดือนแรกของปีนี้ จำนวน 122 ราย ในจำนวนนี้ ติดเชื้อจากอินโดนีเซียมากที่สุด 42 รายและเวียดนาม 28 ราย

ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อทั้งโรคชิคุนกุนยาและไข้เลือดออก

        คำว่าชิคุนกุนยา มาจากภาษาถิ่นอาฟริกา ที่หมายความถึง อาการบิดเบี้ยวของข้อ ทั้งนี้เพราะโรคนี้ มีอาการสำคัญ คือ ข้อบวม และข้ออักเสบ จนเกิดการผิดรูป โรคชิคุนกุนยา หรือชื่อในภาษาไทยคือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคเกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสชื่อ ชิคุนกุนยา เป็นไวรัสชนิดมีแมลงเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะยุงลาย ชนิดเดียวกับที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก หรือโรคเดงกี โดยยุงลายที่เป็นพาหะโรคไข้ปวดข้อยุงลาย คือ ยุงลายบ้าน และยุงลายสวน เนื่องจาก เป็นโรคเกิดจากยุงลายชนิดเดียวกันเป็นพาหะ จึงพบโรคทั้ง 2 โรคได้พร้อมๆกัน ซึ่งอาการของทั้ง 2 ยังคล้ายคลึงกันอีกด้วย แต่โรคไข้เลือดออกจะรุนแรงกว่า ดังนั้นบ่อยครั้ง จึงไม่มีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลาย แต่วินิจฉัยว่าเป็นเพียงโรคเดียว คือโรคไข้เลือดออก ดังนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ความชุกที่แท้จริงของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ยังไม่แน่ชัด

วิธีป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคที่ได้ผลก็คือ หลีกเลี่ยงถูกยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

3. 70 คนงานเวียดนามประท้วงชั่วโมงทำงานนานเกินไป กองแรงงานเข้าไกล่เกลี่ย นายจ้างตกลงจ่ายคืน 40 ล้านเหรียญไต้หวัน

        เหม่ยถีฟู้ด โรงงานผลิตขนมปังและเค้กป้อนร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่เขตซี่จื่อ นครนิวไทเป ถูกแรงงานเวียดนามกว่า 70 คนกล่าวหาว่าชั่วโมงทำงานนานเกินไปและจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าโอทีไม่ถูกต้อง จนมีการประท้วงไม่เข้าทำงาน กองแรงงานนครนิวไทเปเข้าไปตรวจสอบและไกล่เกลี่ย วันเดียวตกลงกันได้ นายจ้างยอมจ่ายเงินชดเชยย้อนหลัง 2 ปี คนละ 20,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน เป็นเงินกว่า 40 ล้านเหรียญไต้หวัน แรงงานเวียดนามบางคนที่มีอายุงานเกิน 4 ปี ได้รับเงินชดเชยคืนร่วม 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

แรงงานเวียดนามกว่า 70 คนหยุดงานประท้วงนายจ้างที่ให้ทำงานนานเกินไปและจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าโอทีไม่ถูกต้อง

        เหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา คนงานเวียดนามกว่า 70 คน ชุมนุมอยู่หน้าโรงงานไม่ยอมเข้างาน ประท้วงนายจ้างให้ทำงานแต่ละวันนานกว่า 16 ชั่วโมง จนค่าโอทีมากกว่าเงินเดือน แต่จ่ายค่าโอทีไม่ตรงตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งอ้างเหตุผลต่างๆ นาๆ หักเงินค่าจ้างของคนงาน เช่น กรอกใบรายงานผิด วางผ้าเช็ดทำความสะอาดภาชนะไม่เป็นที่เป็นทางและขนมปังไม่ได้ขนาดมาตรฐานเป็นต้น แม้จะเคยสะท้อนปัญหาให้กับบริษัทจัดหางานมาตลอด แต่ไม่เป็นผล ในที่สุดเหลืออดจึงใช้วิธีหยุดงานประท้วง

คนงานเวียดนามของเหม่ยถีฟู้ด โรงงานผลิตขนมปังและเค้กป้อนร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่เขตซี่จื่อ นครนิวไทเปนัดหยุดงานประท้วง

        กองแรงงานนครนิวไทเป หลังรับแจ้งเหตุการณ์ประท้วงดังกล่าว รุดไปไกล่เกลี่ยและทำการตรวจสอบ ปรากฏว่านายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายให้แรงงานทำงานนานเกินกว่ากฎหมายกำหนดจริง นอกจากถูกลงโทษปรับเงินแล้ว นายจ้างยินยอมจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังแก่แรงงานเวียดนามทั้งหมด คนละ 20,000 เหรียญต่อเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวมค่าปรับเป็นเงินกว่า 40 ล้านเหรียญไต้หวัน แรงงานเวียดนามที่มีอายุการทำงานนาน 4 ปี รับเงินชดเชยร่วม 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยนายจ้างรับประกันกับกองแรงงานว่า ต่อไปจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายอีก

  

แรงงานเวียดนามยิ้มออก นายจ้างยอมจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังคนละ 20,000 เหรียญต่อเดือน เป็นเวลา 2 ปี รวมเป็นเงินกว่า 40 ล้าน TWD

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง