ไต้หวันไฮเทค - 2019-05-28

  • 28 May, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ทีมวิจัยไต้หวันจับมือสหรัฐฯ วิจัยวัคซินนาโนสกัดเชื้อ  MERS

ไต้หวันไฮเทค  - 28 พ.ค. 62-  ทีมวิจัยไต้หวันจับมือสหรัฐฯ วิจัยวัคซินนาโนสกัดเชื้อ  MERS

            สภาวิจัยแห่งชาติไต้หวันเปิดเผยว่า โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East respiratory syndrome - MERS) หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ที่ถูกขนานนามว่าเป็นโรคซาร์สพันธุ์ใหม่ ยังไม่มีวัคซินหรือยารักษาที่ได้ผล แต่ด้วยความพยายามของทีมวิจัยจากไต้หวันและสหรัฐฯ ได้ร่วมกันวิจัยผลิตวัคซินนาโนเทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับโรค MERS ซึ่งพบว่าได้ผลเป็นอย่างดี

            สภาวิจัยแห่งชาติไต้หวันเปิดเผยว่า โรค MERS เป็นโรคติดต่อที่ติดต่อได้ระหว่างคนกับสัตว์ ที่มีอันตรายสูงมาก มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 40% ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อนับพันรายในยุโรป สหรัฐฯ เอเชีย และแอฟริกา และเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวัคซินหรือยาที่สามารถรักษาโรคนี้อย่างได้ผล ทำให้หลายประเทศวิตกกังวลและตื่นตระหนกเมื่อพบผู้ป่วยในประเทศของตน ในขณะที่ไวรัสนี้ก็กลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมวัคซินล่าสุดมารับมือ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ระบุให้โรคนี้เป็นโรคระบาดเกิดใหม่ชนิดหนึ่งที่ต้องเร่งหาทางป้องกันและรักษาโดยด่วน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง