มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2019-06-03

  • 03 June, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
เทศกาลบ๊ะจ่างใกล้มาถึง ชาวจีนมีวิธีขจัดสิ่งชั่วร้าย ขอให้มีโชคลาภ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -03 มิ.ย. 62-  ความเป็นมาเทศกาลบ๊ะจ่าง

           เดือน 5 วันที่ 5 ตามปฏิทินจันทรคติของจีนเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน ในวันสำคัญนี้ชาวจีนมีประเพณีการกินข้าวเหนียวห่อด้วยใบไผ่ ใบกกหรือ ใบอ้ออันเป็นใบไม้ที่มีขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนริมฝั่งแม่น้ำทางภาคใต้ของประเทศจีน

        ข้าวเหนียวห่อแบบนี้ชาวจีนเรียก ‘โจ้งจื่อ’ 粽子เดิมเป็นข้าวเปล่าไม่มีไส้ ต่อมามีการใส่เนื้อจึงเรียกว่า ‘บ๊ะจ่าง’ 肉粽เพราะมีไส้เนื้อหมูหรือเนื้ออื่น ๆ ด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง