ไต้หวันไฮเทค - 2019-06-04

  • 04 June, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
คลังสมองไต้หวันจับมือต่างชาติปล่อยสินเชื่อพัฒนาผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง

ไต้หวันไฮเทค  - 04 มิ.ย. 62-  ไต้หวันมีศักยภาพสูงในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานลม

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจกันอย่างกว้างขวางเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่งที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับว่าสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานลมจากพื้นที่ชายฝั่งทะเล หรือภูเขา ไม่มีข้อจำกัดช่วงเวลาและฤดูกาล มีประโยชน์ต่อชุมชนเมืองและชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ หากเราผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซต์ ไต้หวันมีศักยภาพในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานลมโดยเฉพาะในบริเวณช่องแคบไต้หวัน

ไต้หวันไฮเทค  - 04 มิ.ย. 62-  ไต้หวันมีศักยภาพสูงในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานลม

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจกันอย่างกว้างขวางเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่งที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับว่าสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานลมจากพื้นที่ชายฝั่งทะเล หรือภูเขา ไม่มีข้อจำกัดช่วงเวลาและฤดูกาล มีประโยชน์ต่อชุมชนเมืองและชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ หากเราผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซต์ ไต้หวันมีศักยภาพในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานลมโดยเฉพาะในบริเวณช่องแคบไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง