ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

  • 05 June, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
แรงงานต่างชาติที่เข้ารับการอบรมภาษาจีนเมื่อปี 2561

1. ปัญหาความไม่มีวินัยด้านการเงินของแรงงานไทยบางส่วน

            แรงงานไทยจำนวนไม่น้อย ไม่มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ใช้จ่ายเกินตัวและนิยมกู้หนี้ใหม่ ทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมด ทำให้บริษัทเงินด่วนหลายรายเล็งเห็นโอกาสทองทางธุรกิจ ตั้งเป้าปล่อยกู้คนงานไทยเป็นการเฉพาะ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15-23 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25-3 ต่อเดือน แม้จะถูกกว่าดอกเบี้ยจากร้านอาหารไทย แต่ขั้นตอนการกู้เงินจากบริษัทเงินด่วนเหล่านี้ จะให้ผู้กู้ลงนามตั๋วสัญญาชำระเงินหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า本票 ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ใช้ฟ้องร้องทางศาลได้ กรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาการใช้เงิน พร้อมทั้งต้องมีเพื่อนคนงานในโรงงานเดียวกันลงนามค้ำประกัน ปรากฏว่า มีคนงานไทยจำนวนหนึ่งเห็นดอกเบี้ยถูกแห่กันไปกู้เงิน โดยไม่ได้คำนึงว่า หากไม่สามารถใช้เงินตามสัญญา จะถูกดำเนินคดี โดยสถานประกอบการจะได้รับหมายศาลบังคับหักเงิน 1/3 ของค่าจ้างเพื่อชดใช้แก่เจ้าหนี้ คนงานไทยที่ถูกหักเงินในทำนองนี้ คาดมีหลายร้อยราย หลายคนร้องเรียนไปยังสำนักงานแรงงานไทยว่า นายจ้างหักเงินมั่ว โดยลืมไปว่าตัวเองติดหนี้บริษัทเงินด่วน บางรายใช้วิธีหลบหนีกลายเป็นคนงานผิดกฎหมาย หรือแอบเดินทางกลับบ้านหนีหนี้ ทำให้เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ค้ำประกันเดือดร้อน ต้องรับผิดชอบใช้หนี้แทนผู้กู้ที่หลบหนีไป จนผู้ค้ำประกันบางรายก็ต้องหลบหนีตามไปด้วย เพราะไม่มีปัญญาจะใช้หนี้ดังกล่าว

ในไต้หวันมีบริษัทเงินด่วนปล่อยกู้แรงงานต่างชาติหลายบริษัท

          นอกจากหลบหนีแล้ว บางรายใช้วิธีหนีหนี้กลับเมืองไทย ซึ่งก็หนีไม่พ้น เพราะบริษัทเงินด่วนเหล่านี้ จะมีบริษัทสาขาอยู่ที่เมืองไทย สามารถส่งทนายตามทวงถึงที่บ้านได้ หรือบางรายไปเปลี่ยนชื่อ นามสกุลและหนังสือเดินทางกลับเข้ามาที่ไต้หวันอีกครั้ง แต่อย่าคิดว่าจะไม่มีใครรู้ บริษัทเงินด่วนเหล่านี้จะรู้ข้อมูลลูกหนี้เป็นอย่างดีว่า เปลี่ยนไปใช้ชื่ออะไร กลับเข้ามาเมื่อไหร่ ทำงานอยู่ที่โรงงานไหน โดยในช่วง 2-3 เดือนแรกจะยังไม่ตีหญ้าให้งูตื่น หลังจากทำงานมีรายรับมั่นคงแล้ว โรงงานที่ลูกหนี้ทำงานอยู่ก็จะได้รับหมายศาลให้หักเงินค่าจ้าง ซึ่งนายจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยไม่มีข้อแม้

         อิณาทานัง ทุกขัง โลเก การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก จึงเตือนว่า อย่าก่อหนี้ แล้วท่านจะราบรื่นมีความสุขใจ ไม่ต้องมาทุกข์ร้อนหลบหน้าเจ้าหนี้ตลอดเวลา

เมื่อไม่มีแรงกดดันจากหนี้สิน จะทำให้เราทำงานรายรื่นและมีชีวิตที่มีความสุข    

2. ระวัง! กู้หนี้และชำระเงินผ่านนายหน้าคนกลาง เจอเบี้ยว คนงานไทยและฟิลิปปินส์เดือดร้อน ถูกศาลสังคับหักเงินค่าจ้าง 1 ใน 3

         แรงงานไทยและฟิลิปปินส์ของบริษัทผลิตพลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์แห่งหนึ่งในเขตกวนอิน นครเถาหยวน ได้กู้เงินจากบริษัทเงินด่วนฟิลิปปินส์ผ่านนายหน้าคนกลางซึ่งเป็นคนงานฟิลิปปินส์ในโรงงานเดียวกัน วงเงินกู้ทั้งหมด 50,000 เหรียญไต้หวัน หลังจากชำระตามกำหนดเวลาผ่านคนกลางจนครบจำนวนแล้ว จู่ๆ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายจ้างได้รับหนังสือจากศาล สั่งให้หักเงิน 1 ใน 3 จากค่าจ้างของลูกหนี้ทั้ง 2 เพื่อชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งค้างชำระ 3 งวดสุดท้าย พร้อมดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมของศาล แรงงานไทยรายนี้จึงร้องเรียนไปยังสำนักงานแรงงานไทยที่ไทเป จากการตรวจสอบของสำนักงานฯ พบว่า แรงงานไทยได้จ่ายเงินค่างวดตามกำหนดเวลาจนครบจำนวนแล้ว แต่จ่ายผ่านนายหน้าคนกลาง และนายหน้ารายนี้ไม่ได้นำส่งให้แก่บริษัทเงินด่วน ส่งผลให้มีการบังคับคดีดังกล่าว

ตัวแทนบริษัทจัดหางาน (ซ้าย) ผู้เสียหาย (กลาง) และนายหน้าคนกลาง (ขวา) เจรจาแก้ปัญหาเงินค่างวดที่ถูกยักยอกไป

         สำนักงานแรงงานไทย ไทเป จึงมีการประสานกับนายจ้างและบริษัทจัดหางาน เพื่อตรวจสอบและจัดการกับนายหน้าคนกลาง ซึ่งถือว่าโชคดีที่นายหน้าคนกลางรายนี้ เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันและยังคงทำงานอยูไม่ได้กลับบ้านหรือหลบหนี ซึ่งเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่า มีการยักยอกเงินของลูกหนี้จริง และรับประกันจะคืนให้ โดยยินยอมให้นายจ้างหักจากค่าจ้างของตนคืนให้แรงงานไทยและฟิลิปปินส์ที่ได้รับความเสียหาย ขณะที่นายจ้างได้สั่งแรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ ห้ามทำตัวเป็นนายหน้าอีก โดยมีการทำหนังสือภาคทัณฑ์ไว้ หากทำผิดซ้ำจะถูกลงโทษด้วยการไล่ออก

คนงานฟิลิปปินส์ที่เป็นนายหน้าคนกลางยินยิมชดใช้ค่าเสียหายและคืนเงินที่ยักยอกไป

3. คาถาเศรษฐีสำหรับแรงงานไทย ขยัน ประหยัด อดทน และใฝ่รู้

        ใครสามารถปฏิบัติตามได้จะเป็นช่องทางพัฒนาอนาคต และจะกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการงานส่วนตัวและครอบครัว

คนงานไทยในไต้หวันส่วนใหญ่ขยัน ประหยัดและอดทน

4. ข่าวดี สำหรับแรงงานไทยในนครนิวไทเปที่ประสงค์จะเรียนภาษาจีนฟรี

        เทศบาลนครนิวไทเปเปิดรับสมัครเรียนภาษาจีนฟรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน 30 คน โดยจะเปิดรับสมัครแรงงานต่างชาติทั้ง 4 ชาต ชาติละ 1 ห้องเรียน สำหรับแรงงานไทยเปิดเรียนทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00-12.00 น.  รวมเวลา 7 สัปดาห์ โดยมีกำหนดเปิดเรียนครั้งแรกในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ผู้เรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรและมีสิทธิ์เรียนต่อในชั้นสูงในเดือนสิงคม-กันยายน 62 ต่อไป ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่  02-23661368 ในเวลาทำการ (มีล่ามไทยคอยบริการตอบปัญหา) หรือกรอกใบสมัครออนไลน์โดยตรง ได้ที่นี่!!  หรือดาวน์โหลดไบสมัครข้างท้ายนี้

โปสเตอร์ 4 ภาษา ประสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีนฟรีแก่แรงงานต่างชาติในนครนิวไทเป

ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยส่งกลับที่ [email protected]

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง