ทริปเกาสงแบบมาเร็วเคลมเร็ว (ภาค 2)

  • 07 June, 2019
  • ธีระ หยาง
ทิวทัศน์นครเกาสง

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- ทริปเกาสงแบบมาเร็วเคลมเร็ว (ภาค 2) 

ท่าเรือกล้วย (เซียงเจียวหม่าโถว)

สถานกงสุลอังกฤษ ณ เมืองต่าเก๊า