ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 12 มิถุนายน 25

  • 12 June, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายคลอดลูกแล้วทิ้งให้รพ.รับภาระ คาดมีมากว่า 2,000 คน

1. เตือนแรงงานต่างชาติระวังโรคที่มากับยุง โดยเฉพาะไข้เลือดออก

       เข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะ  ยุง แม้จะตัวเล็ก แต่พิษสงร้ายแรงไม่ใช่เล่น นอกจากจะสร้างความรำคาญแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมาสู่คนอีกด้วย เช่น โรคไข้เลือดออก โรคซิกา โรคมาลาเรีย โรคไข้เหลือง โรคชิคุนกุนยา ฯลฯ กระทรวงแรงงานไต้หวันห่วงใยสุขภาพแรงงานต่างชาติ แนะขณะเดินทางกลับประเทศ หลีกเลี่ยงถูกยุงกัด ด้วยการสวมใส่เสื้อแขนยาวและทายากันยุง เมื่อเดินทางกลับเข้าไต้หวัน หากมีอาการปวดหัว ตัวร้อนและเป็นไข้ ต้องรีบพบแพทย์ และต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบริเวณที่พัก และใช้ยาป้องกันยุงเมื่อจำเป็น ฯลฯ

ยุงเป็นพาหะนำเชื้อโรคติดต่อหลายโรค

       ด้านกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการชี้วิธีป้องกันโรคติดเชื้อจากยุงที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองจากยุงกัด ทำได้ดังต่อไปนี้ :

             - สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนและมิดชิด

             - ใช้ยากันยุงพ่นหรือทาที่ผิวหนังเมื่อต้องออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน

             - ติดมุ้งลวด หรือกางมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัดขณะนอนหลับ

             - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยกำจัดหรือทำความสะอาดบริเวณที่มีน้ำขังรอบบ้าน

             - หากภายในบ้านหรือพักมีสระน้ำ ควรใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ำไหลเวียนอยู่เสมอ เพราะน้ำนิ่งนั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่ายุงตามสถานที่ต่างๆ

2. สายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 ผู้พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ รับบริการร้องทุกข์หรือให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

       ข้อมูลของกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันแถลงว่า สายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 นอกจากเป็นสื่อกลางช่วยแก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ยังมีบริการแปลภาษาด้านการรักษาพยาบาล การติดต่อกับหน่วยงานราชการ ปัญหาด้านการทำงานและการใช้ชีวิต ยังเป็นล่ามเคลื่อนที่ทางโทรศัพท์ ซึ่งให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากแรงงานต่างชาติ นายจ้างและบริษัทจัดหางานแล้ว ปัจจุบัน ยังให้บริการแรงงานท้องถิ่นด้วย แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานต่างชาติ

สายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 ผู้พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ รับบริการร้องทุกข์หรือให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

       กรมพัฒนากำลังแรงงานกล่าวว่า สายด่วนคุ้มครองแรงงาน มีล่ามภาษาไทย อินโดนีเซีย เวียดนามและภาษาอังกฤษกว่า 40 คน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ และสถิติในปี 2561 ที่ผ่านมา มีผู้โทรศัพท์ไปใช้บริการถึง 187,338 สาย ลดลง 23,350 สายเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ร้อยละ 87.2 หรือ 163,422 สาย โทรศัพท์ไปขอรับคำปรึกษา ขณะที่ร้องเรียนปัญหาด้านแรงงานและกรณีพิพาท 22,770 สาย และร้องเรียนกรณีฉุกเฉิน 1,146 สาย ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติโอนย้ายนายจ้างสำเร็จ 2,227 ราย ช่วยเรียกคืนค่าจ้างและเงินค้างจ่ายจากนายจ้างได้แล้ว 5,162 ราย รวมมูลค่า 139,002,474 เหรียญไต้หวัน

ล่ามไทยสายด่วน 1955 กำลังปฏิบัติหน้าที่รับข้อร้องทุกข์จากแรงงานไทย

       สำหรับช่วงเวลาที่แรงงานต่างชาตินิยมใช้บริการ ร้อยละ 53.2 โทรศัพท์ช่วงนอกเวลาทำการ เช่นกลางคืนและวันหยุด และชาติที่ใช้บริการมากที่สุดได้แก่เวียดนาม ครองสัดส่วนร้อยละ 43 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด อันดับ 2 ได้แก่แรงงานอินโดนีเซีย ร้อยละ 32.8 อันดับ 3 ได้แก่ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 14.2 ส่วนแรงงานไทยใช้บริการน้อยที่สุด ร้อยละ 5.9

       ส่วนปัญหาที่ขอคำปรึกษามากที่สุด 25.2% เป็นปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาค่าอาหารที่พัก การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ค่าชดเชยให้ออกจากงาน นายจ้างสั่งให้ไปทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ปัญหาการส่งกลับโดยไม่สมัครใจและค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศเป็นต้น รองลงมาเป็นปัญหาการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ 13.3% ปัญหาเกี่ยวกับบริษัทจัดหางาน 7.8% ด้านการบริหารดูแล 7.4% และปัญหาค่าจ้าง 6.8%

       สำหรับเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดยังคงได้แก่ เอกสารประจำตัว 24.2% ตามด้วยปัญหาค่าจ้าง 20.6% สัญญาจ้าง 17.1% การบริหารงานแรงงานต่างชาติของนายจ้าง 12.8%

3. กระทรวงแรงงานไต้หวันเป็นห่วงแรงงานต่างชาติเพศหญิง ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

       ณ สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน 706,060 คน ในจำนวนนี้ แรงงานต่างชาติเพศหญิงมีจำนวนมากกว่าเพศชาย ในสัดส่วน 55 ต่อ45 กล่าวคือแรงงานเพศหญิงมี 385,281 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อนุบาลจากอินโดนีเซีย ส่วนเพศชาย มี 320,779 คน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 45 เป็นแรงงานเวียดนามที่ทำงานอยู่ในโรงงานณ

สมาคมบ้านปรองดอง หรือ Harmony Home Association ที่เขตมู่จ้า กรุงไทเป องค์กรการกุศลเอกชน เป็นสถานรับเลี้ยงดูเด็กไร้สัญชาติ รับเลี้ยงดูเด็กที่แรงงานต่างชาติคลอดแล้วทิ้งที่รพ. จำนวน 132 คน

       ข่าวผู้อนุบาลอินโดนีเซียคลอดลูกในบ้านกะทันหัน ทำนายจ้างตกใจ กลัวเป็นอันตรายต่อแม่ลูก บริษัทจัดหางานกล่าวว่า นี่เป็นผลจากการที่ยกเลิกการตรวจตั้งครรภ์ ทำให้แรงงานหญิงบางรายที่ตั้งท้องแล้ว แต่ไม่กล้าบอกนายจ้าง ต่อเมื่อคลอด นายจ้างกลับต้องไปดูแลผู้อนุบาล และหากเกิดอันตราย ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง เพราะไม่ได้การผดุงครรภ์ตามปกติ ทำให้เกิดปัญหาตามมา

กลุ่มจิตอาสาของสถานรับเลี้ยงดูเด็กไร้สัญชาติ

       เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ ไต้หวันได้ยกเลิกตรวจการตั้งครรภ์ในแรงงานต่างชาติ มาตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน ปี 2545 กรณีที่แรงงานต่างชาติตั้งครรภ์ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน นายจ้างจะใช้เป็นข้ออ้างยกเลิกสัญญา ส่งแรงงานต่างชาติกลับประเทศไม่ได้ มิเช่นนั้น จะฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตและบริหารแรงงานต่างชาติมาตราที่ 44 กระทรวงแรงงานสามารถอาศัยอำนาจตามกฎหมายการจ้างงาน ไม่อนุญาตให้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ หรือหากอนุญาตไปแล้ว จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามนำเข้าแรงงานต่างชาติอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังจะมีโทษปรับตั้งแต่ 60,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป ไม่เกิน 300,000 เหรียญไต้หวัน

กลุ่มจิตอาสาของสถานรับเลี้ยงดูเด็กไร้สัญชาติ

4. น.ส. ลักขณา กลางคาร นักจิตวิยาจากสถาบันธัญญารักษ์ สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีคลายความเครียด ลดปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับแรงงานไทยในไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง