กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

  • 24 June, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ภาคประชาชนไต้หวันหนุนการชุมนุมประท้วงของชาวฮ่องกง

๑. สืบเนื่องจากการที่พรค DPP อาศัยเสียงข้างมากในสภาฯ ผ่านญัตติแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดการลงประชามติ ที่เดิมพรรค DPP มีความเห็นว่าเป็นเสมือนกฎหมายคงประชามติที่ถูกขังไว้ใน "กรงนก" คือมีมาตรฐานค่อนข้างสูง ไม่มีทางที่จะขอจัดการลงประชามติที่ถือเป็นการใช้สิทธิอำนาจสูงสุดของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของชาติที่ไม่อาจหาข้อยุติที่เห็นพ้องกันได้ในสังคม จึงขอแก้ไขกฏหมายเดิมให้สามารถจัดการลงประชามติได้ง่ายขึ้น และเริ่มทดสอบการจัดการลงประชามติที่ขอทำได้ง่ายขึ้นเมื่อการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปลายปี 2561 โดยจัดการลงประชามติถึง 9 รายการ ทำให้ผู้ใช้สิทธิต้องเข้าคิวยาวเหยียดและส่งผลให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมีข้อครหาว่า "นับคะแนนไปพร้อมๆ กับการลงคะแนน" เพราะเมือถึงเวลานับคะแนน มีหน่วยเลือกตั้งเป็นจำนวนมากยังมีผู้ขอใช้สิทธิเข้าคิวหน้าหน่วยเลือกตั้งหลังหมดเวลาใช้สิทธิแล้ว แต่ผู้ที่มาเข้าคิวใช้สิทธิมาต่อ คิวก่อนหมดเวลาใช้สิทธิ จึงต้องอนุญาตให้ใช้สิทธิได้จนหมด กลายเป็นปรากฏการณ์การเมืองที่ไม่เคยมีมาก่อนในไต้หวัน

          ด้วยเหตุนี้ พรรค DPP จึงขอแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ให้การลงประชามติแยกออกจากการเลือกตั้ง เพื่อไม่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้จัดได้ทุก 2 ปีเท่านั้น ทำให้ถูกครหาว่าเป็นกฎหมายจัดการลงประชามติฉบับ "กรงเหล็ก" สร้างความไม่พอใจให้แก่ฝ่ายค้านและกลุ่มภาคประชาชนหลายองค์กร ซึ่งในส่วนของพรรคก๊กมินตั๋ง ได้ประกาศต่อต้านการแกไ้ขกฎหมายดังกล่าว แม้จะผ่านวาระ 3 ไปเรียบร้อยแล้วก็ตาม โดยจะเคลื่อนไหวเดินขบวนสำแดงกำลังต่อต้านกฏหมายนี้ 

เฉิงเหม่ยหัว รองผู้อำนวยการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ควบผู้อำนวยการฝ่ายสื่อใหม่ พรรคก๊กมิ่นตั๋ง 

๒. สภานิติบัญญัติไต้หวัน ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ วาระ 3 เพิ่มโทษปรับข้อหาจัดตั้งองค์กรสปายสายลับให้จีนคอมมิวนิสต์ สูงสุดถึง 100 ล้าน TWD 

นายซูเจียฉวน ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวัน

๓. ทางการฮ่องกงดึงดันแก้ไขกฎหมาย "ส่งผู้ร้ายข้ามแดน" ให้จีน สร้างความตื่นตระหนกและความไม่พอใจให้แก่ชาวฮ่องกงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีชาวฮ่องกงขอลี้ภัยและอพยพมาไต้หวันเพิ่มมากขึ้น