กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 8 ก.ค. 2562

  • 08 July, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
พรรคก๊กมินตั๋งจัดชุมนุมต่อต้านการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดการลงประชามติ กล่าวหาพรรครัฐบาลกลืนน้ำลายตัวเอง

๑. ดีเบทพรรคก๊กมินตั๋งรอบสุดท้าย ผู้สมัครทั้ง 5 ปะทะคารมดุเดือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด-6 ขวบ ของนายกัวไถหมิง รวมทั้งนโยบายพลังงาน ต่างยืนเป็นเสียงเดียวที่จะให้รื้อฟื้นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 4 ที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ยังปิดตายไม่นำมาใช้ และย้ำต้องตั้งอยู่บนหลักการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย 100% และสามารถแก้ปัญหาการกำจัดแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วโดยไม่มีข้อครหา โดยพรรคก๊กมินตั๋งจะจัดทำคะแนนนิยมเพื่อสรรหา 1 ใน 5 คน เป็นผู้สมัครของพรรคฯ ระหว่างวันที่ 8-14 ก.ค. 2562 สำรวจทางโทรศัพท์บ้าน 

โฉมหน้า 5 ผู้สมัครของพรรคก๊กมินตั๋ง จะเหลือหนึ่งเดียวหลังวันที่ 14 ก.ค. 2562 

๒. กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ขอบคุณสหรัฐฯ สนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ ทั้ง WHO ICAO และ Interpol นอกจากนี้ ยังขอบคุณสภาผู้แทนราษฎร สหรัฐฯ ที่ผ่านกฎหมายว่าด้วยการมอบอำนาจด้านข่าวกรอง และย้ำว่า เป็นการช่วยเหลือไต้หวันปกป้องระบอบประชาธิปไตย 

๓. ไต้หวันแก้กฎหมายคุมเข้มนายทหารนอกประจำการ ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของจีน ฝ่าผืนยึดเงินบำนาญหรือปรับ 2-10 ล้าน TWD  

บรรยากาศการพิจารณาแก้กฎหมายคุมเข้มนายทหารนอกประจำการไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของจีน