ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค. 2562

  • 11 July, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หมายเลข 3 ในไต้หวัน

๑. ไต้หวันเร่ง "ล้อมคอก" สินค้า "ย้อมแมว" MIT (Made in Taiwan) เพื่อส่งออกต่อไปยังสหรัฐฯ ป้องกันมิให้สินค้าไต้หวันถูกจัดเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่สินค้า MIT อย่างมหาศาล ทั้งภาพลักษณ์และศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไต้หวัน 

๒. ไต้หวันเร่งสปีดพัฒนาแผ่นชิพสมองอัจฉริยะ AI ตั้งเป้า 4 ข้างหน้า ไม่ใช่อันดับ 1 ก็ต้องอยู่ในแนวหน้าของโลก ด้านอุตสาหกรรม AI

๓. นักวิชาการไต้หวันวิตกการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม ยังไม่่มีประสบการณ์เพียงพอ จำเป็นต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างชาติอีกอย่างน้อย 3-5 ปี