มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2019-07-08

  • 08 July, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
ปีที่แล้วนครเกาสงเผากระดาษเงินกระดาษทอง 800 ตัน เรียกร้องทำบุญแทนเผากระดาษ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -08 ก.ค. 62- กระดาษเงินกระดาษทอง – ความเชื่อชาวจีน

 เตาเผากระดาษเงินกระดาษทองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “จิ่งหยวนหมั่น-淨圓滿แห่งแรกของไต้หวันสร้างด้วยงบประมาณ 20 ล้านเหรียญไต้หวันจากเงินอุดหนุนของทบวงสิ่งแวดล้อมเริ่มใช้แล้วที่นครไถหนันตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา นายหวงเหว่ยเจ๋อ(黃偉哲) ผว.นครไถหนันชี้ว่า ความสำคัญของเตาเผากระดาษเงินกระดาษทองจะช่วยลดมลภาวะทางอากาศและยังสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของนครไถหนันไว้ได้

          หลังจากที่เพิ่งจะเริ่มใช้เตาเผากระดาษเงินกระดาษทองของนครไถหนัน มีหน่วยงานที่อยู่ต่างเมืองหลายแห่งติดต่อขอใช้เตาเผาแห่งนี้ด้วย กรมสิ่งแวดล้อมนครไถหนันบอกว่า ในอนาคตจะมีอีกหลายเมืองของบประมาณจากทบวงสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเตาเผากระดาษเงินกระดาษทองโดยเฉพาะ

          นายหวงเหว่ยเจ๋อ ผว.นครไถหนันบอกด้วยว่า นครไถหนันเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไต้หวัน การสร้างเตาเผาเพื่อเผากระดาษเงินกระดาษทองเป็นการเพิ่มนัยยะให้กับเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่ เขากล่าวว่า 3 เทศกาลสำคัญของจีนได้แก่ ตรุษจีน เทศกาลเชงเม้ง เทศกาลสารทจีนล้วนมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เมื่อ 8 ปีก่อนเริ่มมีนโยบายให้วัดจีนและศาลเจ้าต่างๆรวบรวมกระดาษเงินกระดาษทองมาเผารวมกันที่เตาเผาขยะ แต่เนื่องจากประชาชนที่มีความศรัทธาเกรงว่าการเผาในเตาเผาขยะไม่เป็นการเคารพต่อเทพเจ้าและบรรพบุรุษ

          สถิติระบุ หลังจากที่มีนโยบายรวบรวมกระดาษเงินกระดาษทองเผารวมในเตาเผาขยะตั้งแต่ปี 2015 ปริมาณ 4.8%หรือ 9,334 ตัน จนกระทั่งปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 8.4% หรือ 6,796 ตัน เตาเผากระดาษเงินกระดาษทองแห่งนี้ต่างจากเตาเผาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนคือ ระบบการป้อนวัสดุ การหล่อเย็นควัน และอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม อาทิเช่น ถุงกรองฝุ่น ระบบการพ่นยา เป็นต้น ซึ่งในส่วนของระบบป้อนวัสดุสามารถเผากระดาษเงินกระดาษทองได้ 300 กก./ชม.และเผาได้มากกว่า 1,200 ตัน/ปี