ไต้หวันไฮเทค - 2019-07-09

  • 09 July, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดันระบบ 5G

ไต้หวันไฮเทค  - 09 ก.ค. 62-   ไต้หวันเตรียมประมูลคลื่นสื่อสารระบบ 5G เดือนธันวาคม 

คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ (NCC) แถลงในวันที่ 19 มิถุนายน การร่างระเบียบบริหารคลื่นสื่อสารไร้สาย ผ่านการพิจารณาแล้ว การก้าวเข้าสู่ยุค 5G ของไต้หวันเร็วขึ้น คาดว่าจะเปิดประมูลคลื่นในเดือนธันวาคม ปีนี้ เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ครึ่งปี ไต้หวันเตรียมก้าวเข้าสู่ยุค 5 จี ไม่ล้าหลังประเทศอื่น

NCC แถลงว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สภาบริหารและและสภานิติบัญญัติตั้งเป้าเปิดประมูลปลายปีนี้ ได้มีแก้ไขระเบียบบริหารคลื่นไร้สาย แต่เดิมในยุค 4G การออกใบอนุญาต 60 วันลดเหลือ 45 วัน เริ่มรับคำร้องตั้งแต่เดือนกันยายน ช่วงการรับเรื่อง ลดจาก 45 วันเหลือ 30 วัน คาดว่าจะทันต่อการเปิดประมูลในเดือนธันวาคม ปีนี้