กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

  • 22 July, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน เปิดแถลงข่าวที่เมืองเดนเวอร์ สหรัฐฯ

          ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันเสร็จสิ้นการเยือน 4 พันธมิตรในเคริบเบียน เดินทางกลับถึงไต้หวันแล้ว ซึ่งในช่วงระหว่างแวะพักที่เมืองเดนเวอร์ ปธน. ไช่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรียกร้องให้จีนต้องเข้าใจความคิดของประชาชนชาวไต้หวัน การแวะพักที่สหรัฐฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทำให้มีเวลาและโอกาสขยายการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น ส่วนนโยบายต่างประเทศจะเป็นนโยบาย "ติดดิน" เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศพันธมิตรและไต้หวัน 

 

ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ให้สัมภาษณ์สื่อฯ ที่เมืองเดนเวอร์ สหรัฐฯ 

ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ได้รับการต้อนรับจากนาย Cory Gardner วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ สัมผัสบรรยากาศคาวบอยตะวันตก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด้น อาทิ FTA และปฏิสัมพันธ์กับไต้หวัน 

ผู้ว่าการเซนต์คิตส์และเนวิสมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ผู้นำไต้หวันในฐานะผู้ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง