ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

  • 02 August, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
ไต้หวันเปิดเว็บไชต์ให้ลงทะเบียนเปแรงงานต่างชาติสมารถตรวจเช็คผลคืบหน้าการต่อสัญญา ข้อมูลและสถานะของนายจ้างใหม่ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานไต้หวัน

1. สหรัฐชื่นชมไต้หวันป้องกันค้ามนุษย์เยี่ยม จัดให้อยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

       ความพยายามในการการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไต้หวัน ได้รับการยอมรับและยกย่องไปทั่วโลก ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแถลงรายงานประจำปี เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกประจำปี 2562 ยกย่องไต้หวันว่า เป็นประเทศที่เอาจริงและมีมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ได้อย่างมีผล จัดให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด ได้แก่บัญชีกลุ่มที่ 1 หรือ Tier 1 ซึ่งหมายถึงเป็นประเทศที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 แล้ว

       กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันกล่าวว่า ไต้หวันได้บูรณาการการประสานงานข้ามกระทรวงเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้การกำกับดูแลของสภาบริหารตั้งแต่ปี 2007 โดยผนึกกำลังภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เอกชน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ จัดการประชุมประสานงานเป็นประจำเพื่อทบทวนมาตรการและสถานการณ์ เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไต้หวัน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ในไต้หวันได้จัดให้ผู้เสียหายชาวต่างชาติไปอยู่ในสถานคุ้มครองจำนวน 120 คน และพนักงานอัยการได้ดำเนินการสั่งฟ้องแก๊งค้ามนุษย์ไปแล้ว 112 คน จัดเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ 10 ปี เป็นการแสดงว่า มาตรการป้องปรามของไต้หวันได้ผลและประสบความสำเร็จ จึงได้รับการชื่นชมจากสหรัฐอเมริกาจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ผลดีที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 10 แล้ว

ไต้หวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 62 ฉลองได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเทียร์ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

       อย่างไรก็ตาม ในรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2562 ฉบับนี้ ได้แนะนำให้ไต้หวัน เพิ่มการสอดส่องเรือประมง เพื่อคุ้มครองลูกเรือประมงต่างชาติที่ทำงานอยู่บนเรือประมงและอาจถูกขูดรีดกดขี่ ทบทวนแก้ไขนโยบายหรือบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายและค่าบริการของแรงงานต่างชาติ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้

       นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป สหรัฐอเมริกาเริ่มผลักดันมาตรการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ โดยจะห้ามสินค้าจากทั่วโลกที่ผลิตจากแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา หากเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ การป้องกันการค้ามนุษย์ ไม่เพียงแต่จะจำกัดเพียงการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ทางเพศเท่านั้น ในอนาคต สินค้าทางการเกษตรและประมง หรือสินค้าที่ใช้แรงงานจำนวนมาก รวมถึงสินค้าไฮเทคที่พัวพันกับการใช้แรงงานบังคับ ก็จะได้รับผลกระทบทั้งหมด

ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้ารับการอบรมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

       ด้านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า การที่ไต้หวันได้รับสถานะให้อยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 นั้น ที่สำคัญ มาจากไต้หวันดำเนินมาตรการป้องกัน 4P ได้แก่ Prosecution การดำเนินคดี  Protection การคุ้มครอง Prevention การป้องกันและ Partnership การเพิ่มความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆ

       นายสวีกั๋วหย่ง รมว. กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ไต้หวันเป็นประเทศตัวเลือกอันดับต้นๆ ด้านการย้ายถิ่น แต่งงาน ทำงานและศึกษาต่อของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย โดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไต้หวันได้ออกมาตรการต่อต้านการเลือกปฏิบัติหลายรายการ ส่งผลให้ชาวต่างชาติจำนวนมากนิยมเดินทางมาทำงาน ศึกษา แต่งงานและตั้งรกรากในไต้หวันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการป้องกันการก่ออาชญากรรมของขบวนการนอกกฎหมายข้ามชาติ จึงเป็นมาตรการสำคัญของการป้องกันการค้ามนุษย์…..  

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดโครงพิเศษลดหย่อนโทษสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ทำงานในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย มีชาวต่างชาติเข้ามอบตัว 17,195 คน เป็นคนไทย 726 คน

2. ไต้หวันเปิดเว็บไชต์ให้ลงทะเบียนเปลี่ยนนายจ้างออนไลน์หลากภาษา ช่วยให้แรงงานต่างชาติตรวจเช็คผลคืบหน้าการต่อสัญญา ข้อมูลและสถานะของนายจ้างใหม่ได้มากขึ้น

         เพื่อที่จะช่วยให้แรงงานต่างชาติลดปัญหาจากการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ และทำให้การโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างใหม่ได้ง่ายและราบรื่น แรงงานต่างชาติที่รอการเปลี่ยนนายจ้างใหม่จะได้รับรู้ถึงผลคืบหน้าในการดำเนินการ รวมถึงข้อมูลและสถานะของนายจ้างใหม่มากขึ้น  กระทรวงแรงงานทุ่มงบประมาณสร้างเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนเปลี่ยนนายจ้างใหม่แบบออนไลน์หลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ไทย เวียดนามและอินโดนีเซีย และเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา

เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนเปลี่ยนนายจ้างใหม่แบบออนไลน์หลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ไทย เวียดนามและอินโดนีเซีย และเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา

         ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา ไม่ได้ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม ต้องการจะเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ จะต้องแจ้งความประสงค์ก่อนจะครบสัญญา 2-4 เดือน นอกจากนี้ นายจ้างที่ประสบปัญหา หรือทำผิดกฎระเบียบ เป็นเหตุให้แรงงานต่างชาติต้องโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างใหม่ จะต้องรอบริษัทจัดหางานแจ้งข้อมูลและผลคืบหน้าในการโอนย้ายให้ทราบเท่านั้น แต่ต่อนี้ไป แรงงานต่างชาติที่เปลี่ยนหรือโอนย้ายนายจ้าง สามารถตรวจสอบผลคืบหน้าด้วยตนเองจากมือถือได้แล้วว่า ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว รวมถึงข้อมูลและสถานภาพของนายจ้างใหม่ที่ประสงค์จะรับเราไปทำงาน ทำให้การโอนย้ายหรือการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ราบรื่นและง่ายขึ้น และแรงงานต่างชาติจะได้นายจ้างที่ถูกใจและทราบข้อมูลมากขึ้น ซึ่งมีผลให้การทำงานกับนายจ้างใหม่ราบรื่นมากขึ้น

         สำหรับเว็บไซต์ลงทะเบียนเปลี่ยนนายจ้างออนไลน์หลากภาษาของกระทรวงแรงงาน คลิกไปที่ https://bit.ly/30RhO4f

แรงงานต่างชาติที่เปลี่ยนหรือโอนย้ายนายจ้าง สามารถตรวจสอบผลคืบหน้าด้วยตนเองจากมือถือได้แล้วว่า ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว รวมถึงข้อมูลและสถานภาพของนายจ้างใหม่ที่ประสงค์จะรับเราไปทำงาน

3. คดียิงคนงานเวียดนาม 9 นัดเสียชีวิต ศาลตัดสินจำคุกตำรวจซินจู๋ 8 เดือน แต่ให้รอลงอาญา 3 ปี

       คดีที่คนงานเวียดนามหลบหนีนายจ้าง มีอาการเมาสุราและยาไอซ์ ใช้ท่อนไม้และก้อนหินทุบรถชาวบ้านที่จอดข้างถนน ตำรวจเข้าห้ามปรามแต่ขัดขืน ต่อสู้และแย่งรถตำรวจ ถูกตำรวจยิง 9 นัดเสียชีวิต คดีนี้หลังจากใช้เวลาพิจารณานาน 2 ปี เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมานี้ ศาลท้องถิ่นซินจู๋ตัดสินจำคุกนายเฉินฉงเหวิน ตำรวจจากสถานีตำรวจจู๋เป่ย เป็นเวลา 8 เดือน ข้อหาประมาทขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต แต่ให้รอลงอาญา 3 ปี ระหว่างนี้จะถูกคุมความประพฤติด้วย

ญาติพี่น้องของนายเหวียนกั๊วฟีเดินทางมาจากเวียดนามถือภาพถ่ายผู้ตายเพื่อประท้วง ภายใต้การสนับสนันุนของกลุ่ม NGO ในไต้หวัน

       คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายเหวียนกั๊วฟี อายุ 27 ปี คนงานเวียดนามผิดกฎหมายในสภาพเปลือยกายไม่สวมเสื้อผ้า มีอาการเมาสุราและยาไอซ์ทำให้ประสาทหลอน ใช้ก้อนหินและท่อนไม้ทุบกระจกรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง และผลักรถยนต์ รถจักรยานยนต์ลงแม่น้ำฟ้งซานในเมืองจู๋เป่ยเขตพื้นที่ซินจู๋ ถูกชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์โทรศัพท์แจ้งตำรวจ เมื่อนายเฉินฉงเหวิน ตำรวจจากโรงพักฟ้งกัง สถานีตำรวจจู๋เป่ยเดินมาถึงพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอีก 2 คน เรียกให้แรงงานเวียดนามรายนี้หยุดการกระทำ แทนที่คนงานเวียดนามจะทำตามคำสั่งและมอบตัวโดยดี กลับขัดขืน ชกต่อยเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ในระว่างชุลมุน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนหนึ่งโดนคนงานเวียดนามรายนี้ใช้ก้อนหินขว้างใส่หน้า จนดั้งจมูกหักเลือดไหลอาบใบหน้า ตำรวจเห็นเอาไมอยู่จึงต้องใช้ไม้กระบองตีและฉีดสเปรย์พริกไทย แต่คนงานเวียดนามวิ่งหลบเข้าไปในรถตำรวจหมายจะขับหนี ตำรวจเกรงว่าเรื่องจะบานปลาย จึงลั่นไกปืนรัวยิงกระสุนใส่รถ 9 นัด ลูกกระสุนเจาะเข้าที่เอวและท้องของคนงานเวียดนามอาการสาหัส ตำรวจรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาฉุกเฉิน แต่คนงานเวียดนามรายนี้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตหลังส่งเข้าโรงพยาบาลในวันเดียวกัน

       คดีนี้ หลังจากดำเนินการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาคดีเป็นเวลานานถึง 2 ปี ในที่สุดศาลท้องถิ่นซินจู๋ประกาศผลการตัดสินให้ตำรวจจากโรงพักฟ้งกัง สถานีตำรวจจู๋เป่ยมีความผิด ข้อหาประมาทในหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ตัดสินจำคุก 8 เดือน แต่ให้รอลงอาญา 3 ปี ระหว่างนี้จะต้องถูกคุมความประพฤติด้วย

       ระหว่างรอผลการตัดสิน มีกลุ่มชาวเน็ตไปชุมนุมและขึงป้ายผ้าสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่หน้าศาลท้องถิ่นซินจู๋ โฆษกสถานีตำรวจซินจู๋แถลงว่า ช่วงนี้ มีคดีเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเกิดขึ้นหลายคดี ส่งผลให้สังคมของไต้หวันให้ความสำคัญต่อการปฏิบัตหน้าที่ของตำรวจ ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของตำรวจ จึงอยากขอศาลตุลาการให้ตำรวจมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่บ้าง

ประท้วงที่หน้าทำเนียบประธานาธิบดี

       ด้านนายหลินซือหมิง ส.จ.ซินจู๋ ผู้ซึ่งเป็นทนายความด้วยกล่าวว่า ตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอำนาจรัฐ ดังนั้นจึงไม่ควรจะเรียกร้องให้ตำรวจปฏิบัติตามกฎระเบียบและช่วงเวลาในการใช้อาวุธปืนอย่างเข้มงวด มิเช่นนั้นจะทำให้ตำรวจทำอะไรห่วงหน้าพะวงหลัง จะยิ่งสูญเสียโอกาสที่จะจับกุมผู้ต้องหาซึ่งหน้า และไม่สามารถพิทักษ์คุ้มครองประชาชนได้อย่างเต็มที่ 

ประท้วงที่หน้าสภานิติบัญญัติ

       คดีนี้ ถือเป็นแรงงานต่างชาติรายแรกในรอบ 30 ปี นับแต่ไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นต้นมา ที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิต โดยหลังเกิดเหตุ บรรดาองค์กรที่เคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน หรือกลุ่ม NGO ต่างออกมาแสดงความเคลือบแคลงว่า ตำรวจทำเกินกว่าเหตุ ใช้ปืนยิงแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีอาวุธ ก่อนหน้านี้ นายเฉินฉงเหวิน พลตำรวจจากสถานีตำรวจจู๋เป่ย ก็ถูกสมาชิกสภาการตรวจสอบออกมาติงว่า ใช้อาวุธปืนอย่างไม่เหมาะสมและเกินกว่าเหตุ และก่อนจะประกาศผลการตัดสิน มีการประนีประนอมกับทายาทผู้ตาย โดยตำรวจต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ทายาท 2.6 ล้านเหรียญไต้หวัน แต่บรรดาเพื่อนตำรวจ ประชาชนและนักธุรกิจช่วยกันออกค่าชดใช้ดังกล่าวแทน

กลุ่มชาวเน็ตในไต้หวันไปให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่หน้าศาลท้องถิ่นซินจู๋

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง