ไต้หวันไฮเทค - 2019-08-06

  • 06 August, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ศูนย์วิเคราะห์ประหยัดพลังงาน ช่วยโรงเรียนประถมในกรุงไทเปประหยัดค่าไฟกว่า 30,000 เหรียญไต้หวัน

ไต้หวันไฮเทค  - 06 ส.ค. 62-  ศูนย์วิเคราะห์ประหยัดพลังงาน ช่วยโรงเรียนประถมในกรุงไทเปประหยัดค่าไฟกว่า 30,000 เหรียญไต้หวัน

บริษัทไต้หวันพาวเว่อร์ (การไฟฟ้าไต้หวัน) จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ประหยัดพลังงานภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้รวม 3 เขต เพื่อให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดกลางและใหญ่ทำการวิเคราะห์และเสนอแนวทางปรับปรุงประหยัดพลังงาน เปิดให้ผู้ทำสัญญาใช้ไฟฟ้าระดับ 500 ถึง 800  กิโลวัตต์สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่จุดบริการในพื้นที่

บริษัทไต้หวันพาวเว่อร์แถลงข่าวในวันที่ 29 ได้จัดพนักงานวิเคราะห์ประหยัดพลังงาน 60 คน เยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้า โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้านำมาประกอบกับข้อมูลของสถานีเครือข่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ทำการวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้า และเสนอให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนสัญญาการใช้ไฟฟ้า และการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม

บริษัทไต้หวันพาวเว่อร์เปิดเผย โรงเรียนหลายแห่งมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่ม ทางบริษัทช่วยวิเคราะห์สภาพการใช้ไฟฟ้า ให้คำปรึกษา เพื่อบริหารการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการวินิจฉัยว่าควรทำสัญญากำหนดปริมาณค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนทั่วไต้หวัน  195 แห่ง ทำสัญญาปริมาณไฟฟ้าไม่เหมาะสม เมื่อมีการปรับสัญญาแล้ว ค่าไฟฟ้าต่อปีลดลงได้มากกว่า 10,000 เหรียญไต้หวัน ยกตัวอย่าง โรงเรียนประถมหลงอัน(龍安國小) โรงเรียนประถมกู่ถิง(古亭國小) ของกรุงไทเป ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีนี้ประหยัดค่าไฟฟ้าเกินกว่า 30,000 เหรียญไต้หวัน

บริษัทไต้หวันพาวเว่อร์ชี้ว่า การวิเคราะห์วินิจฉัยการใช้ไฟฟ้า และกิจกรรมประหยัดไฟฟ้าต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนประหยัดไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทไต้หวัน พาวเว่อร์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง