ไขปัญหาแรงงาน - 2019-08-07

  • 07 August, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
แรงงานไทยรักและดูแลน้องหมาอย่างดี ขณะที่คนงานชาติอื่นฆ่ากิน

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

1.  กลุ่มคุ้มครองสัตว์ไม่พอใจแรงงานต่างชาติฆ่าสุนัขติดต่อกันหลายคดี เรียกร้องขอให้แก้กฎหมายลงโทษนายจ้างด้วย

         กรณีที่ปรากฎเหตุการณ์แรงงานต่างชาติฆ่าสุนัขติดต่อกันหลายคดี กลุ่มคุ้มครองสัตว์เรียกร้องขอให้แก้กฎหมายลงโทษนายจ้างด้วย หากปล่อยให้แรงงานต่างชาติที่ตนว่าจ้างฆ่าสุนัขหรือแมว กลุ่มคุ้มครองสัตว์ให้เหตุผลว่า ผู้ที่สามารถยับยั้งแรงงานต่างชาติไม่ให้ฆ่าสุนัขและแมวได้มากที่สุด คือนายจ้าง และนายจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของแรงงานต่างชาติที่ตนว่าจ้าง จึงเรียกร้องของให้แก้กฎหมายการจ้างงาน โดยเพิ่มบทลงโทษนายจ้าง ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้าง หากทราบเรื่องแล้วไม่แจ้งความ ปล่อยให้แรงงานต่างชาติที่ตนว่าจ้างทำผิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์

กลุ่มคุ้มครองสัตว์แสดงความไม่พอใจที่แรงงานต่างชาติฆ่าสุนัขติดต่อกันหลายคดี ชุมนุมหน้าที่ทำการกระทรวงแรงงาน เรียกร้องให้แก้กฎหมายเอาผิดกับนายจ้างด้วย

         ด้านกระทรวงแรงงานกล่าวว่า แรงงานต่างชาติเป็นกำลังสำคัญในภาคการผลิตและในครอบครัว จัดเป็นผู้มีคุณูปการต่อเศรษฐกิจและสังคมของไต้หวัน แต่มีแรงงานต่างชาติบางคน ฝ่าฝืนกฎหมายของไต้หวัน ซึ่งมีผลร้ายแรงตามมา อย่างเช่น กระทำผิดต่อกฎหมายคุ้มครองสัตว์ นอกจากจะถูกลงโทษปรับเงินและจำคุก ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานแล้ว ยังจะทำให้ภาพลักษณ์แรงงานต่างชาติโดยรวม ได้รับความเสียหายด้วย ผู้กระทำผิดกฎหมาย นอกจากจะถูกลงโทษตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์แล้ว ยังจะถูกประกาศรายชื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและอาจถูกกระทรวงแรงงาน เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน ถูกบังคับส่งกลับประเทศ ห้ามเดินทางมาทำงานที่ตลอดตลอดชีพด้วย จึงขอเตือนให้แรงงานต่างชาติอย่ากระทำผิดกฎหมาย

กลุ่มคุ้มครองสัตว์แสดงความไม่พอใจที่แรงงานต่างชาติฆ่าสุนัขติดต่อกันหลายคดี ชุมนุมหน้าที่ทำการกระทรวงแรงงาน เรียกร้องให้แก้กฎหมายเอาผิดกับนายจ้างด้วย

         นอกจากเตือนแรงงานต่างชาติแล้ว ยังได้เรียกร้องนายจ้างประชาสัมพันธ์และกำชับแรงงานต่างชาติของตน มิให้กระทำผิดกฎหมาย โดยกล่าวว่า ก่อนเข้าทำงาน นายจ้างมีหน้าที่ต้องให้การอบรมแรงงานต่างชาติของตน รวมถึงแจ้งให้ทราบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หากนายจ้างไม่ได้ประชาสัมพันธ์ข้อห้ามเกี่ยวกับการทารุณหรือฆ่าสัตว์เลี้ยง กระทรวงแรงงานมีอำนาจจะเพิกถอนโควตาแรงงานต่างชาติที่ว่าจ้างได้ แต่สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มคุ้มครองสัตว์ที่ขอให้แก้กฎหมายการจ้างงาน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมเสียก่อน อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานรับจะนำไปศึกษาและเป็นข้อมูลในการแก้ไขกฎหมายต่อไป

กระทรวงแรงงานจัดเจ้าหน้าที่ (คนถือไมโครโฟน) ออกมาชี้แจงนโยบายในเรื่องนี้ พร้อมรับหนังสือประท้วงของกลุ่มคุ้มครองสัตว์

2. กองคุ้มครองสัตว์ นครเกาสงแสดงความชื่นชมแรงงานไทยที่รักและดูแลหมาแมวจรจัด มีความผูกพันพากลับประเทศไทยด้วย เป็นตัวอย่างที่ดีของแรงงานต่างชาติ

         ท่ามกลางเสียงประท้วงพฤติกรรมฆ่า-กินสุนัขและแมวของแรงงานบางชาติ กลับมีเสียงชื่นชมแรงงานไทย 2 สามีภรรยาเลี้ยงดูแลหมาแมวจรจัดเป็นอย่างดี แต่ละเดือนควักเงินส่วนตัวซื้ออาหารและพาไปรักษาโรค เมื่อทำงานครบ 12 ปีแล้วต้องเดินทางกลับประเทศ ด้วยความผูกพัน ยังทำเรื่องและซื้อตัวเครื่องบินพาน้องหมา 1 ตัว แมวอีก 5 ตัวกลับประเทศไทยด้วย การปฏิบัติและดูแลสัตว์เลี้ยงของแรงงานไทยคู่นี้ ได้รับการยกย่องจากกองคุ้มครองสัตว์นครเกาสงว่า เป็นผู้ที่ทำได้จริงตามสโลแกนเลี้ยงแล้วไม่ทอดทิ้ง และสื่อต่างๆ ในไต้หวันรายงานข่าวนี้ในเชิงชื่นชม

คุณทวีวรรณกับน้องหย่างเล่อโต (ยาคูลท์) ในบ้านพักที่จังหวัดพะเยา

         แรงงานไทยที่ได้รับการเชิดชูทั้ง 2 ได้แก่ น.ส.ทวีวรรณ ธนะวงค์ และนายนริทร์ สุขสอน จากอําเภอจุน จังหวัดพะเยา ทั้ง 2 เป็นสามีภรรยาที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน 2 โรงงานจนครบ 12 ปีแล้ว โดยเดินทางมาทำงานที่โรงงานในไทเปเป็นแห่งแรกเป็นเวลา 3 ปี จากนั้นเดินทางมาทำงานที่บริษัทจิ้นทงเคมีคอลอินดัสเทรียล ซึ่งเป็นโรงงานขนาดครอบครัวผลิตสก็อตเทปยี่ห้อ King Wawk ที่เขตกังซาน นครเกาสงเป็นเวลา 9 ปี ในระหว่างที่ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งที่ 2 นี้เอง น.ส.ทวีวรรณ ซึ่งเป็นคนรักสัตวเลี้ยงอยู่แล้ว มีโอกาสรับเลี้ยงสุนัขและแมว เพราะรอบๆ โรงงานมีแมวจรจัดหลายตัวออกลูกแล้วทิ้ง ลูกแมวตัวเล็กๆ วิ่งไปมาอยู่ในโรงงานอันตรายมาก เพราะมีรถโฟล์คลิฟท์ลำเลียงสินค้า อาจทับลูกแมวเหล่านี้ได้ นายจ้างจึงสอบถามความประสงค์ในการนำแมวไปเลี้ยงจากคนงานไทยในโรงงาน น.ส.ทวีวรรณรับอาสาทันที และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงดูแลน้องหมาและน้องแมว

         มาฟังคำให้สัมภาษณ์ของของน.ส.ทวีวรรณฉบับเต็ม เล่าถึงชีวิตการทำงานและการดูแลสัตว์เลี้ยงจำนวนมากว่า มีวิธีและแบ่งเวลาอย่างไร รวมถึงประสบปัญหาอะไรบ้าง...คลิกฟังรายการออนไลน์

คุณทวีวรรณกับน้องแมวจากไต้หวัน 5 ตัว ในบ้านพักที่จังหวัดพะเยา

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง