ที่นี่ไต้หวัน - 2019-08-13

  • 13 August, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
หลัวปิ่งเยี่ยน เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ปลูกแตงกวาออร์แกนิครายใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของไต้หวัน Photo:CNA,Taiwan

ที่นี่ไต้หวัน –13 ส.ค. 62-หลัวปิ่งเยี่ยน เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ปลูกแตงกวาออร์แกนิครายใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของไต้หวัน

          เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เมืองผิงตง อายุไม่ถึง 30 ปีชื่อหลัวปิ่งเยี่ยน(羅秉諺) อาศัยสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของเมืองผิงตงปลูกแตงกวาออร์แกนิค(有機小黃瓜) โดยตั้งชื่อสวนแตงกวาว่า “ฟาร์มเม่าเหอ-茂和農園” หลังปลูกแตงกวาผ่านไป 4 ปี ได้กลายเป็นฟาร์มแตงกวาออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของไต้หวัน ระหว่างที่สร้างธุรกิจ เขาอาศัยข้อมูล องค์ความรู้ การบริหาร การจัดการ การตลาด จากการเข้าร่วมโครงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น จนทำให้องค์กรของเขาค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างกลายเป็นธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง