ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

  • 29 August, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
เพื่อป้องกันการผูกขาดกิจการคาราโอเกะของสองยักษ์ใหญ่ในไต้หวัน ทางการไต้หวันได้ปฏิเสธคำร้องรวมกิจการของสองยักษ์ใหญ่คาราโอเกะในไต้หวัน

๑. ข่าวลือให้พนักงานหยุดงานโดยไม่มีค่าจ้างหึ่ง !! จากเหตุนักท่องเที่ยวจีนถูกห้ามไม่ให้มาเที่ยวไต้หวัน ทำให้กระทรวงแรงงานไต้หวันต้องออกมาขอให้นายจ้างต้องทำตามกฎหมาย โดยก่อนใช้มาตรการดังกล่าว นายจ้างจะต้องขอความสมัครใจจากลูกจ้างเป็นรายบุคคลก่อน หากมีข้อร้องเรียนก็โทรศัพท์ร้องเรียนได้ที่สายตรงฟรี 0800085151

๒. สงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน ไต้หวันได้รับอานิสงส์มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ส่วนแบ่งสินค้าไต้หวันในตลาดสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 0.35 โดยอันดับ 1 ได้แก่สินค้าจากเม็กซิโกร้อยละ 0.82 อันดับ 2 ได้แก่สินค้าจากเวียดนามร้อยละ0.61 

๓. ไต้หวันเร่งกำจัดการ "ย้อมแมว" สินค้า โดยตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีที่แล้ว ได้กวดขันจับผู้ทำผิดปลอมแปลงเอกสารกำเนิดสินค้าให้เป็นสินค้าที่ผลิตในไต้หวันหรือ MIT ได้แล้ว 15 ราย โดยเป็นการย้อมแมวสินค้าจากจีนที่ท่าเรือการค้าเสรีที่เกาสง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องชื่อเสียงสินค้าที่ผลิตในไต้หวันหรือสินค้า MIT 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง