ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562

  • 05 September, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
เดือน ก.ค. ที่ผ่านมาดัชนีความเชื่อมั่นการมีงานทำลดลงเหลือต่ำสุดในรอบ 8 ปีครึ่ง

๑. ไต้หวันจับมืออินโดนีเซียบ่มเพาะบุคลากรด้านการเกษตร โดยไต้หวันจะรับเยาวชนอินโดนีเซียมาฝึกงานด้านการเกษตรในไต้หวัน โดยจัดการคัดเลือกที่อนโดนีเซียเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-30 ส.ค. 2562 เป็นรุนแรก จำนวน 54 คน เมื่อมีคุณสมบัติได้มาตรฐานก็จะมีโอกาสมาฝึกงานด้านการเกษตรในฟาร์มกว่า 50 แห่งทั่วเกาะไต้หวัน 

๒. บริษัทไมครอนยักษ์ใหญด้านอิเล็กทรอนิกส์ของโลกได้รับอนุมัติจากบีโอไอไต้หวันแล้ว ให้ลงทุนขยายโรงงานในไต้หวันมูลค่ากว่า 66,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้บีโอไอไต้หวันยังอนุมัติโครงการลงทุนในคราวเดียวกันรวม 7 โครงการ 

๓. บรรยากาศทางเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 อยู่ในระดับสัญญานเหลืองน้ำเงิน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง