ทริปสายสุขภาพ กับการขี่จักรยานเที่ยวชายฝั่งตอนเหนือ (ภาค 1)

  • 30 August, 2019
  • ธีระ หยาง
ทิวทัศน์ของเส้นทางขี่จักรยานแหลมหลินซานปี๋ (麟山鼻) ในเขตสือเหมิน นครนิวไทเป (新北市石門區)

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- ทริปสายสุขภาพ กับการขี่จักรยานเที่ยวชายฝั่งตอนเหนือ (ภาค 1)

อ่าวเฉียนสุ่ยวัน (淺水灣海濱公園) ในเขตซานจือ นครนิวไทเป เป็นแหล่งเล่นน้ำทะเลยอดฮิตของคนไทเป ลิงก์กูเกิลแมปส์

เล่นน้ำทะเลบนหาดทรายขาวที่อ่าวไป๋ซาวัน (白沙灣) ในเขตสือเหมิน นครนิวไทเป (新北市石門區) ลิงก์กุเกิลแมปส์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง