ไขปัญหาแรงงานไทย วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

  • 28 August, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
2 แรงงานไทยในนครนิวไทเปถูกจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันชื่นชมแรงงานไทย ว่าเป็นกำลังแรงงานต่างชาติกลุ่มหลักที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ของไต้หวันไม่ว่าจะทางด่วนสาย 3 สาย 5 รถไฟฟ้าในเมืองต่างๆ  รถไฟความเร็วสูง โรงไฟฟ้าและตึกไทเป 101 ฯลฯ

ตึกไทเป 101 สูง  508 เมตร ขณะก่อสร้างใช้แรงงานไทยประมาณ 300 คน

กำแพงอิฐแก้วหน้าตึกไทเป 101  เป็นอนุสรณ์จารึกชื่อผู้ร่วมงานก่อสร้างไว้ทุกคน

แรงงานไทยมีส่วนร่วมก่อสร้างสถานีและรางรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน

อุโมงค์เสวี่ยซานความยาว 12.9 กม. ยาวเป็นอันดับ 5 ของโลก บนทางด่วนสาย 5 ก็เป็นฝีมือแรงงานไทยด้วยเช่นกัน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลินโข่วเคยว่าจ้างแรงงานไทยประมาณ 700 คน

2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเป็นห่วงปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้าง ซึ่งไม่มีประกันสุขภาพและประกันภัยแรงงาน

         สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันกล่าวว่า แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายมีอาการเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษา แต่ไม่มีกำลังจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่งผลให้สถานพยาบาล ไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ สตม.ที่ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาช่วยรับผิดชอบ ทำให้เจ้าหน้าที่ สตม. ต้องเรี่ยไรเงินกันเองหรือขอรับเงินบริจาคจากหน่วยงานการกุศล   ทำให้สูญเสียกำลังคน เวลา และเป็นแรงกดดันอย่างมากต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของคดี และบางครั้งกลายเป็นหนี้เสียของสถานพยาบาล

แรงงานไทยหลบหนีนายจ้างรายหนึ่ง โรคหอบหืดกำเริบนอนหมดสติข้างถนนในนครไถหนาน สำนักงานแรงงานไทยต้องเรี่ยไรเงินช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วน

3. กระทรวงแรงงานไต้หวันเตือนแรงงานไทยหลีกเลี่ยงดื่มแล้วขับ สถิติเมื่อปี 2561 มีแรงงานต่างชาติเมาแล้วขับถูกจับส่งกลับประเทศ 416 ราย เป็นแรงงานไทย 157 คน

         กระทรวงแรงงานไต้หวันห่วงใยปัญหาดื่มแล้วขับของแรงงานไทย เสนอต่อกระทรวงแรงงานไทย ขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่องเมาแล้วขับให้แรงงานไทยได้รับทราบมากขึ้น เนื่องจากปี 2561 เป็นต้นมา มีแรงงานไทยถูกจับข้อหาเมาแล้วขับถูกลงโทษปรับ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและถูกส่งกลับประเทศแล้วร่วม 200 คน อีกทั้งวันที่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้น ไต้หวันประกาศใช้กฎหมายเมาแล้วขับที่เข้มงวดและเพิ่มการลงโทษหนักขึ้นกว่าเดิม

ตำรวจออกประชาสัมพันธ์เรื่องเมาแล้วขับและข้อกฎหมายอื่นๆ แก่แรงงานตามโรงงานในเขตหยางเหมยนครเถาหยวน

4. สำนักงานอัยการชั้นสูงของไต้หวันห่วงใยปัญหาการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ

         หวางเจี๋ยโท่ อัยการจากสำนักงานอัยการชั้นสูงของไต้หวันแถลงว่า ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ ชาวต่างชาติในไต้หวันถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 5,875 คน ในจำนวนนี้ เป็นคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยมีจำนวนมากที่สุด 1,705 คน ครองสัดส่วน 29% อันดับ 2 ได้แก่เวียดนาม 1,501 คน ครองสัดส่วน 25.5% อันดับ 3 อินโดนีเซีย 634 คน ครองสัดส่วน 10.8% อันดับ 4 ฟิลิปปินส์ 221 คน และตามด้วยจีนแผ่นดินใหญ่ 213 คน สหรัฐอเมริกา 184 คน

2 คนงานไทยในนครนิวไทเปถูกจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

         และที่น่าเป็นห่วงก็คือ ในโรงงานบางแห่ง หากมีแรงงานต่างชาติที่เสพยาเสพติดเพียง 1 คน ก็มักจะชักชวนหรือมีแรงงานชาติเดียวกันเลียนแบบ ทำให้มีการแทรกซึมและขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ และแรงงานต่างชาติที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ จะซื้อยาเสพติดจากเพื่อนร่วมชาติที่เคยเสพและผันตัวเองกลายเป็นผู้ขายหรือเอเย่นต์รายย่อย

10 คนงานไทยในนครไถหนานมั่วสุมเสพยาไอซ์ถูกจับ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง