ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

  • 30 August, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
ไฟไหม้โรงงานผลิตพลุดอกไม้ไฟที่เมืองเหมียวลี่

1. ไต้หวันเปิดให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการขับรถยกและควบคุมเครนรางเลื่อนไฟฟ้า โดยใช้ภาษาแม่ได้

      กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเปิดรับสมัครช่างที่สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-6 ก.ย. โดยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งนี้ ได้เพิ่มการทดสอบขับรถยกหรือโฟล์คลิฟท์ และควบคุมเครนรางเลื่อนไฟฟ้าของแรงงานต่างชาติด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แรงงานต่างชาติเข้าใจและอ่านข้อสอบรู้เรื่อง สถาบันทดสอบฝีมือแรงงานได้จัดทำข้อสอบภาคทฤษฎีที่มีภาษาอินโดนีเซีย เวียดนาม อังกฤษและไทย ภาษาใดภาษาหนึ่งกำกับ หรือข้อสอบที่เป็นเสียงอ่านภาษาจีน ให้แรงงานต่างชาติได้เลือกสอบได้ตามแต่ความถนัด แต่ต้องระบุในใบสมัครและเลือกได้วิธีเดียวเท่านั้น สำหรับใบสมัครและคู่มือการทดสอบฝีมือแรงงาน สามารถหาซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อทั่วไต้หวัน ส่วนเวลาสอบภาคทฤษฎีได้แก่วันที่ 3 พ.ย. ศกนี้

สภาพการฝึกอบรมขับรถยก (ภาพจากสถาบันฝึกอบรม ISHA)

      อย่างไรก็ตาม จากระเบียบการเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติของไต้หวัน ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านการอบรมจากสถาบันฝึกอบรมตามที่กระทรวงแรงงานเจาะจง อย่างกรณีของแรงงานต่างชาติที่ประสงค์จะสอบใบรับรองขับโฟล์คลิฟท์ และควบคุมเครนรางเลื่อนไฟฟ้าจากการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองผ่านการอบรมขับรถยกหรือโฟล์คลิฟท์ 18 ชั่วโมง และ36 ชั่วโมงสำหรับการควบคุมเครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบขาสูง จากสถาบันฝึกอบรมเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบได้ ดังนั้น แม้ข้อสอบจะมีภาษาแม่กำกับ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีแรงงานต่างชาติรายใดผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของไต้หวันเลย

สภาพการฝึกอบรมขับรถยก (ภาพจากสถาบันฝึกอบรม ISHA)

      สมาคมความปลอดภัยอุตสาหกรรมและอาชีวอนามัย หรือ ISHA หนึ่งในสถาบันฝึกอบรมกล่าวว่า ที่ผ่านมา เคยมีแรงงานต่างชาติมารับการฝึกอบรม เพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าว แต่ยังไม่เคยมีใครสอบผ่าน โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในภาคปฏิบัติ แต่ไม่ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี รวมทั้งหลักสูตรการอบรมก็เป็นภาษาจีนล้วนๆ เพื่อให้แรงงานต่างชาติเข้าใจและรู้เรื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนเข้ารับการฝึกอบรม กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้สถาบัน ISHA แปลหลักสูตรและข้อสอบเก่าเป็นภาษาแม่ของแรงงานต่างชาติ คาดการแปลหลักสูตรดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมปีนี้ จากนั้นจะรับสมัครแรงงานต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมขับรถยกและควบคุมเครนรางเลื่อนไฟฟ้า สามารถสมัครและเข้ารับการอบรมได้

สภาพการฝึกอบรมควบคุมเครยรางเลื่อนไฟฟ้า (ภาพจากสถาบันฝึกอบรม ISHA)

2. สภาการตรวจสอบตำหนิศูนย์จ้างตรงทำงานไม่เข้าเป้า ปล่อยให้บจง.เก็บค่าต่อสัญญาจากแรงงานต่างชาติ ติงกระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพ

        ศูนย์บริการจ้างตรงของกระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ 12 ปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ะส่งเสริมนายจ้างและให้ความช่วยเหลือนายจ้างนำเข้าแรงงานต่างชาติโดยตรงไม่ผ่านการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน แต่สมาชิกสภาการตรวจสอบพบว่า ศูนย์จ้างตรงดังกล่าว ทำงานไร้ประสิทธิภาพ นำเข้าแรงงานต่างชาติในระบบจ้างตรงน้อยมาก แถมข้อมูลด้านการต่อสัญญาและเปลี่ยนนายจ้างไม่เพียงพอ ทำให้เกิดสภาพการณ์ที่บริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าต่อสัญญาและค่าเปลี่ยนนายจ้างจากแรงงานต่างชาติ สภาการตรวจสอบนอกจากตำหนิแล้ว ยังได้เร่งเร้าให้กระทรวงแรงงานเร่งทบทวนและแก้ไขสภาพการณ์ดังกล่าว

สภาการตรวจสอบแถลงข่าวตำหนิศูนย์จ้างตรงทำงานไม่เข้าเป้า

        รายงานของสภาการตรวจสอบฉบับนี้ระบุว่า ศูนย์บริการจ้างตรงถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปีค.ศ. 2007 มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างในการนำเข้าแรงงานต่างชาติโดยไม่ผ่านการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน แต่เนื่องจากขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยากและไม่สะดวก ทำให้นายจ้างที่ไปใช้บริการไม่ถึง 10%   ปีที่แล้วลดลงเหลือ 1.13% ขณะที่กฎหมายการจ้างงานมีการแก้ไขมาตรา 52 ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติ ต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วัน เมื่อทำงานครบสัญญา 3 ปี โดยให้ต่อสัญญากับนายจ้างเดิมหรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ในไต้หวันได้ ตั้งแต 3 ปีที่แล้ว แต่ขณะนี้ พบว่า มีแรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่ง หลังทำงานครบสัญญา 3 ปี ถูกบังคับให้ต้องเดินทางกลับประเทศ เพื่อไปทำเรื่องและเสียค่าหัวคิวกลับมาทำงานรอบใหม่ และยังมีบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าต่อสัญญาและค่าซื้อตำแหน่งงานจากแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

บรรยากาศการให้บริการของศูนย์จ้างตรงในกรุงไทเป

      สภาการตรวจสอบแนะว่า ขั้นตอนการยื่นขอว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยตรงยุ่งยากและใช้เวลานาน นอกจากนี้นายจ้างยังเกรงว่า หากฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยไม่ได้ตั้งใจจะถูกลงโทษ กระทรวงแรงงานควรรับฟังและประมวลความเห็นของนายจ้างและแรงงานต่างชาติ ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการยื่นขอให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกเต็มที่ เพื่อจูงใจนายจ้างให้หันมาว่าจ้างแรงงานต่างชาติผ่านระบบจ้างตรงมากขึ้น

บรรยากาศการให้บริการของศูนย์จ้างตรงในกรุงไทเป

        นายจ้างไม่ค่อยมีเวลาไปดำเนินการยื่นขอว่าจ้างแรงงานต่างชาติผ่านศูนย์จ้างตรง ส่วนใหญ่จะว่าจ้างโดยผ่านการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน ประกอบกับอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานครบ 3 ปีสามารถต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ ทำให้ศูนย์จ้างตรงลดบทบาทความสำคัญลงไปเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากสามารถโน้มน้าวให้นายจ้างกลับมาใช้ระบบจ้างตรงมากขึ้น จะช่วยถ่วงดุล ไม่ให้ค่าหัวคิวที่แรงงานต่างชาติเสียให้กับบริษัทจัดหางานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างตรงฉบับภาษาต่างๆ

3. คนงานไทยใส่เสื้อยืดดื่มไม่ขับ แต่กลิ่นเหล้าฟุ้งขี่รถจักรยานไฟฟ้าส่ายไปมาถูกจับ

           เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ตำรวจเขตหยางเหมยในนครเถาหยวน ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจลาดตระเวน เห็นชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานไฟฟ้าส่ายไปมาคล้ายกับเมาสุรา จึงตามไปสั่งให้หยุด เมื่อเข้าใกล้กลิ่นสุราฟุ้ง จึงให้เป่าลม พบปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจสูงถึง 0.58 mg/l เกินกว่ามาตรฐาน 0.15 mg/l เป็นอย่างมาก ที่ทำให้ตำรวจขำมากคือ แรงงานไทยรายนี้สวมเสื้อยืดที่พิมพ์ข้อความรณรงค์ดื่มไม่ขับ NEVER DRINK AND DRIVE แต่เมาจนขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าส่ายไปมา เมื่อถูกจับคนงานไทยรายนี้รู้สึกส่างเมาทันที ให้การกับตำรวจว่า ตนทราบดีว่าปฏิบัติตัวไม่ตรงตามข้อความรณรงค์บนเสื้อยืด แต่ดื่มเบียร์ไปพียงไม่กี่แก้ว คิดว่าคงไม่มีปัญหา จึงขี่จักรยานไฟฟ้าเตรียมไปจับปลา แต่มาถูกจับเสียก่อน ตำรวจนำแรงงานไทยรายนี้ส่งดำเนินคดี

คนงานไทยใส่เสื้อยืดที่มีข้อความรณรงค์จะไม่ดื่มแล้วขับเด็ดขาดของวิสกี้แบรนด์ดัง แต่กลิ่นเหล้าฟุ้งขี่รถจักรยานไฟฟ้าส่ายไปมาถูกจับ

           ตำรวจนครเถาหยวนกล่าวเตือนว่า แม้จะเป็นรถจักรยานและจักรยานไฟฟ้า หากดื่มแล้วขับและปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินค่ามาตรฐาน 0.15 mg/l จะถูกปรับตั้งแต่ 600 เหรียญ-1200 เหรียญ ปฏิเสธรับการเป่าลมถูกปรับ 2,400 เหรียญ หากเกิน 0.25 mg/l ขึ้นไป จะถูกส่งดำเนินคดีข้อหาก่ออันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นคดีอาญา หลังพ้นโทษแล้วจะถูกส่งกลับ แต่หากดื่มแล้วขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินค่ามาตรฐาน 0.15 mg/l จะถูกปรับตั้งแต่ 15,000 เหรียญ- 90,000 เหรียญ หากเกิน 0.25 mg/l ขึ้นไป จะถูกส่งดำเนินคดีข้อหาก่ออันตรายต่อสาธารณะ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 เหรียญไต้หวัน

        จากสถิติของกระทรวงแรงงานไต้หวันพบว่า ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างชาติถูกจับข้อหาเมาแล้วขับ ซึ่งส่วนใหญ่ดื่มแล้วขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าและจักรยานยนต์ ถูกดำเนินคดีและถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานส่งกลับประเทศแล้ว ทั้งหมด 415 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 37.8 หรือ 157 คน เป็นแรงงานไทย

ตำรวจทั่วไต้หวันปฏิบัติการตรวจเข้มดื่มแล้วขับอย่างต่อเนื่อง

4. อันตราย! ลากดินปืนถูไปกับพื้น ทำโรงงานผลิตดอกไม้ไฟที่เหมียวลี่ไฟไหม้ คนงานไทยได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย

      เมื่อเช้าเวลาประมาณ 11.00 น. วันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมานี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตพลุดอกไม้ไฟ SY YUAN FIREWORKS CO., LTD. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตดอกไม้ไฟที่ถูกกฎหมาย 1 ใน 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ที่ตำบาลเจ้าเฉียว เมืองเหมียวลี่ ตำรวจดับเพลิงใช้เวลานานประมาณ 50 นาที สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ แต่ทำให้พื้นที่โรงงานส่วนใหญ่ถูกไฟเผาหวอด โชคดีที่ไม่ได้ลุกลามไปยังโกดังเก็บดอกไม้ไฟสำเร็จรูป

ไฟไหม้โรงงานผลิตพลุ แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย

      ตำรวจสันนิษฐานว่า ต้นเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ อาจมาจากขณะบรรจุวัสดุดอกไม้ไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว คนงานไทยใช้วิธีลากถุงดินปืนหนัก 15 กก. การลากถูวัสดุดินปืนไปกับพื้น ทำให้เกิดความร้อนเป็นเหตุให้ดินปืนลุกไหม้อย่างรวดเร็ว แรงงานไทยเพศหญิงอายุ 46 ปีรายนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกไฟไหม้ประมาณร้อยละ 32 ของร่างกาย โดยเฉพาะที่มือ แขนและใบหน้า ส่วนแรงงานหญิงอินโดนีเซียอีก 1 ราย ได้รับบาดเจ็บเพราะตกใจวิ่งหนีทำให้ข้อเท้าพลิก แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งไปรักษาที่ศูนย์ดูแลรักษาคนไข้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกของโรงพยาบาล Tungs' Taichung MetroHarbor Hospital ที่นครไทจง หลังจากแพทย์ให้การบำบัดรักษาแล้ว ขณะนี้อาการดีขึ้น พ้นขีดอันตรายแล้ว แต่บาดแผลจากไฟไหม้ต้องใช้เวลานานในการรักษา

      หน่วยดับเพลิงเมืองเหมียวลี่แถลงว่า โรงงานผลิตดอกไม้ไฟดังกล่าว เป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตผลิตดอกไม้ไฟอย่างถูกกฎหมาย 1 ใน 3 ของไต้หวัน กระนั้นก็ตาม จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่า นายจ้างมีความบกพร่องในเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่ อย่างไร

ดอกไม้ไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วที่เกิดการระเบิดเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้

      ด้านกองแรงงานเมืองเหมียวลี่กล่าวว่า โรงงาน SY YUAN FIREWORKS ว่าจ้างแรงงานหญิงสัญชาติไทย 1 คนและอินโดนีเซีย 2 คน ทางกองแรงงานจะช่วยดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ ส่วนสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ก็ขอร้องให้กองแรงงานเมืองลี่ช่วยกำกับดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย ทั้งที่ตามในกฎหมายกำหนดและค่าชดใช้จากนายจ้าง

ควันจากไฟไหม้โรงงานผลิตพลุพวยพุ่ง สามารถมองเห็นจากระยะไกล

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง