ที่นี่ไต้หวัน - จางฮั่ว เมืองแห่งดอกไม้

  • 03 September, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
หมู่บ้านเถียนเหว่ยในเมืองจางฮั่ว แหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับใหญ่สุดของไต้หวัน (ภาพจาก CNA)

หมู่บ้านเถียนเหว่ยในเมืองจางฮั่ว แหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับใหญ่สุดของไต้หวัน ได้รับขนานนาม "ฮอลแลนด์แห่งบูรพา”

           ตลาดประมูลไม้ดอกไม้ประดับทั่วไต้หวันมีอยู่ 5 แห่งด้วยกัน แต่ที่หมู่บ้านเถียนเหว่ย (田尾鄉) ในเมืองจางฮั่ว (彰化縣) จะเป็นเพียงแหล่งประมูลไม้ดอกที่เดียวที่มาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ในท้องถิ่น เกาหมิงฮุย (高銘輝) ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ผลิตไม้ดอกเมืองจางฮั่วบอกว่า หมู่บ้านเถียนเหว่ย เป็นแหล่งรวมไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ประเภทไม้ตัดดอก อย่างเช่น ดอกเบญมาศ ดอกเยอบีร่า ดอกลิเซียนทัส ปลูกที่หมู่บ้านเถียนเหว่ยและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเรียกกันว่า เขตพื้นที่ต้าหยวนหลิน (大員林地區) มากที่สุด ในจำนวนนี้ ดอกเบญจมาศเป็นไม้ดอกที่มีราคาและปริมาณคงที่ที่สุด และดอกเบญจมาศที่ปลูกทั่วไต้หวัน 80-90% ล้วนแต่นำมาประมูลที่ตลาดหมู่บ้านเถียนเหว่ยของเมืองจางฮั่วกันทั้งนั้น อีกทั้งส่งขายประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดด้วย ทั้งนี้ พื้นดินที่ปลูกก็ไม่มีที่ไหนเปรียบเทียบได้ เพราะว่าเขตพื้นที่ต้าหยวนหลินมีที่ราบที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์จากการชะพาของแม่น้ำจั๋วสุ่ย พื้นดินมีความเหนียว และตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิด จนในเวลาต่อมาทางรัฐบาลจัดให้เป็นเขตพิเศษของการปลูกดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด

เมืองจางฮั่ว มีพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของทั่วไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง