ที่นี่ไต้หวัน - 2019-09-03

  • 03 September, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหยวนหลินสมญา “ฮอนแลนด์แห่งบูรพา” Photo:CNA,Taiwan

ที่นี่ไต้หวัน –03 ก.ย. 62- ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหยวนหลินสมญา “ฮอนแลนด์แห่งบูรพา”

           ตลาดประมูลไม้ดอกไม้ประดับทั่วไต้หวันมีอยู่ 5 แห่งด้วยกัน แต่ที่เมืองหยวนหลิน(員林市) จะเป็นเพียงแหล่งประมูลไม้ดอกที่เดียวที่มาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ในท้องถิ่น เกาหมิงฮุย(高銘輝) ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ผลิตไม้ดอกเมืองจางฮั่วบอกว่า ตำบลเถียนเหว่ยเป็นแหล่งรวมไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ประเภทไม้ตัดดอก อย่างเช่น ดอกเบญมาศ ดอกเยอบีร่า ดอกลิเซียนทัส ปลูกที่เมืองหยวนหลินมากที่สุด ในจำนวนนี้ ดอกเบญจมาศเป็นไม้ดอกที่มีราคาและปริมาณคงที่ที่สุด และดอกเบญจมาศที่ปลูกทั่วไต้หวัน 80-90% ล้วนแต่นำมาประมูลที่ตลาดตำบลเถียนเหว่ยของเมืองหยวนหลินกันทั้งนั้น อีกทั้งส่งขายประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดด้วย ทั้งนี้ พื้นดินที่ปลูกก็ไม่มีที่ไหนเปรียบเทียบได้ เพราะว่าที่เมืองหยวนหลินมีที่ราบที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์จากการชะพาของแม่น้ำจั๋วสุ่ย พื้นดินมีความเหนียว และตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิด จนในเวลาต่อมาทางรัฐบาลจัดให้เป็นเขตพิเศษของการปลูกดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด