ไขปัญหาแรงงาน วันพุธ 4 กันยายน 2562

  • 04 September, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
แรงงานเวียดนามใช้เท้าเขี่ยสะโพกสาวไต้หวันบนรถเมล์ โชเฟอร์ขับรถตรงไปโรงพักแจ้งตำรวจจับ

1. แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน หากไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ สามารถรับการบำบัดรักษาในไต้หวันและทำการตรวจซ้ำได้

         แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานไต้หวันครั้งแรก ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เดินทางถึง หลังจากนั้นต้องรับการตรวจสุขภาพก่อนหรือหลัง 30 วันเมื่อทำงานครบเดือนที่ 6, 18, 30 ในโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันระบุ (แรงงานต่างชาติที่จะเดินทางกลับมาทำงานในรอบใหม่ หากมีใบรับรองผ่านการตรวจโรคในไต้หวันและยังไม่หมดอายุ (มีอายุ 3 เดือน) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจโรคที่ประเทศตนและที่ไต้หวัน)

แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากรพ.ที่กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันเจาะจงก่อน

         กรณีที่แรงงานต่างชาติไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจครั้งแรกภายในเวลา 3 วัน นับแต่วันเดินทางถึงไต้หวัน หรือตรวจพบหลังจากที่เข้าทำงานแล้ว อนุญาตให้ตรวจซ้ำและทำการบำบัดรักษาได้ดังนี้

         - โรคพยาธิ (ไม่ใช่บิดมีตัว) อนุญาตให้ทำการรักษาและมีใบรับรองผ่านการตรวจจากโรงพยาบาลที่เจาะจง ภายในเวลา 65 วัน นับจากวันได้รับรายงานไม่ผ่านการตรวจโรค

         - โรคพยาธิที่เป็นบิดมีตัว อนุญาตให้ทำการรักษาและผ่านการตรวจจากโรงพยาบาลที่เจาะจงจำนวน 3 ครั้ง ภายในเวลา 65 วัน นับจากวันได้รับรายงานไม่ผ่านการตรวจโรค

         - โรคซิฟิลิส อนุญาตให้ทำการรักษาและมีใบรับรองผ่านกระบวนการรักษาอย่างครบถ้วนจากโรงพยาบาลในไต้หวัน ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันได้รับรายงานไม่ผ่านการตรวจโรค

         - วัณโรค เมื่อตรวจพบวัณโรคในระยะแสดงอาการ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ หากประสงค์จะขอรับการรักษาในไต้หวัน โดยได้รับความยินยอมจากนายจ้าง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรคของทางการ สามารถอยู่รักษาและทำงานในไต้หวันได้ ผู้ที่ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการรักษาและผู้ถูกตรวจพบเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน ส่งกลับประเทศ 

แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากรพ.ที่กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันเจาะจงก่อน

2. โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนไทยหลายแห่งสนใจยื่นขอเป็นสถานตรวจสุขภาพแรงงานไทยก่อนการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน

         ปัจจุบัน โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเป็นสถานตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน มีเพียง 6 แห่ง และกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ทำให้การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องลำบาก ทั้งที่ประเทศอื่น อย่างอินโดนีเซียมีโรงพยาบาลตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางถึง 42 แห่ง

รพ.รามาธิบดี 1 ใน 6 โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตรวจสุขภาพแรงงานไทยก่อนการเดินทางมาทำงานที่ไตเหวัน

         ตามกฎระเบียบการยื่นขอเป็นสถานตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติก่อนการเดินทางมาทำงานไต้หวัน กำหนดให้สถานพยาบาลในต่างประเทศที่ประสงค์จะยื่นขอเป็นสถานตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติในประเทศ จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขและแรงงานของประเทศตน ให้เป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศก่อน หนังสือรับรองดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองและยื่นคำร้องผ่านสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศนั้นๆ เพื่อส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการพิจารณาอนุมัติต่อไป

         จากระเบียบข้างต้น มีโรงพยาบาลไทยทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งสนใจยื่นขอเป็นสถานตรวจสุขภาพแรงงานไทย ในอนาคตการตรวจโรคก่อนเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันของแรงงานไทยจะสะดวกและรวดเร็วกว่าในปัจจุบันที่เป็นอย่างมาก

รพ.ราชวิถี 1 ใน 6 โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตรวจสุขภาพแรงงานไทยก่อนการเดินทางมาทำงานที่ไตเหวัน

3. แรงงานไทยได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไปแล้วร่วม 1,000 ราย เตือนแรงงานไทยควรเก็บเอกสารสำคัญเอาไว้ โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง หรือใบถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC) เก่าๆ ทุกใบ

4. แรงงานไทยเป็นชาติเดียวที่ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานของไต้หวัน เหตุเพราะสำนักงานแรงงานอีก 3 ประเทศยังไม่ได้ให้ความสำคัญและไม่มีบริการในด้านนี้

ไต้หวันเป็นประเทศเดียวที่จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่แรงงานต่างชาติที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปแล้ว

5. เท้าอยู่ไม่เป็นสุข! หนุ่มเวียดนามใช้เท้าเขี่ยสะโพกสาวไต้หวันบนรถเมล์ โชเฟอร์ขับรถตรงไปโรงพักแจ้งตำรวจจับ

         แรงงานเวียดนามรายหนึ่งทำงานอยู่ที่เขตฟงหยวนนครไทจง เวลาโดยสารรถประจำทางมีนิสัยชอบยกเท้าวางไว้ช่องหว่างระหว่างพนักผิงหลังและเบาะนั่งด้านหน้าของเบาะหน้า โดยไม่เกรงใจผู้โดยสารอื่นๆ มิหนำซ้ำยังชอบใช้หัวแม่เท้าเขี่ยสะโพกของผู้โดยสารเพศหญิง ผู้หญิงบางคนถูกกระทำลุกหนี แต่มาเจอสาวไต้หวันรายหนึ่งตักเตือนแล้วยังทำอีก สาวไต้หวันรายนี้ลุกเดินไปบอกโชเฟอร์ขับรถตรงไปยังโรงพัก แจ้งความหนุ่มเวียดนามลวนลามทางเพศ แม้เจ้าตัวจะให้การกับศาลอ้างว่า หลังได้รับคำเตือน ตนได้หยุดกระทำแล้ว แต่เผลอนอนหลับ เท้ายกขึ้นไปทำอีกโดยไม่รู้ตัว ผู้พากษาไม่เชื่อข้อแก้ตัวดังกล่าว พิพากษาจำคุก 3 เดือน และอนุญาตให้เสียค่าปรับแทนการจำคุกได้ในอัตราวันละ 1,000 เหรียญ หรือ รวม 92,000 เหรียญ หลังพ้นโทษแล้ว ให้เนรเทศส่งกลับประเทศ ห้ามเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันตลอดชีพ

รถโดยสารประจำทางบริษัทขนส่งฟงหยวนที่เกิดเหตุแรงงานเวียดนามใช้เท้าเขี่ยสะโพกหญิงไต้หวัน

         ขอเตือนแรงงานไทยต้องระวัง อย่านำนิสัยบางอย่างมาใช้ เช่นนั่งล้อมวงดื่มสุรา เห็นผู้หญิงเดินผ่านผิวปากหรือพูดจาในลักษณะแทะโลม หรือใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ถูกกระทำฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจ เข้าข่ายลวนลามอาจถูกฟ้องได้

อาคารที่ทำการของศาลท้องถิ่นไทจง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง