กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

  • 16 September, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
นายกรัฐมนตรีซูเจินชัง ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือนายหลีม่งจวี ที่ถูกจีนควบคุมตัวในข้อหาเป้นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ

๑. จีนยอมรับควบคุมตัวชาวไต้หวัน หลี่ม่งจวี (李孟居) ขณะเดินทางจากฮ่องกงไปเซินเจิ้น เมื่อกลางเดือน ส.ค. 2562 ด้วยเหตุผลเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ส่วน ปธน. ไช่ฯ และ นรม. ซูเจินชัง ได้สั่งการให้ทั้ง MAC และ SEF เร่งประสานงานช่วยเหลือนายหลี่ฯ กลับไต้หวันให้เร็วที่สุด ส่วน MAC ไต้หวันได้เรียกร้องให้จีนต้องปฏิบัติตามความตกลงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมระหว่างช่องแคบไต้หวัน อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมนายหลี่ฯ ให้หลักประกันแห่งความปลอดภัยของนายหลี่ฯ 

นายหลี่ม่งจวี (李孟居) ที่ปรึกษาสภาตำบลฟังเหลียว ผิงตง ถูกทางการจีนควบคุมตัว

2. กระทรวงกลาโหมไต้หวันประกาศรายงาน "กลาโหมประจำปี 2562" ซึ่งจ้ดทำขึ้นทุก 2 ปี โดยระบุถึงหัวใจของรายงานกลาโหมฉบับนี้ว่าประกอบไปด้วย "การปกป้องสันติภาพ" "ศักยภาพการป้องกันประเทศของกองทัพ" "การพึ่งตนเองทางทหาร" และ "การบริหารจัดการด้านกลาโหม" ตลอดจน "สืบทอดเกียรติภูมิของกองทัพ" พร้อมย้ำว่า ปัจจุบันภัยคุกคามทางทหารจากจีน ได้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยคุกคามทางทะเลยที่ขยายตัวจากแนวเกาะที่ 1 สู่ แนวเกาะที่ 2 ในทะเลจีนใต้ กองทัพจีนเพียบพร้อมไปด้วยขีปนาวุธและเครื่องบินทิ้งระเบิดนานาชนิด 

เส้นสีน้ำเงินคือแนวเกาะที่ 1 ส่วนเส้นสีเหลืองคือแนวเกาะที่ 2 (chinatimes.com)

 

3. แคนาดาส่งเรือรบออตตาวาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อต้นเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่า เป็นปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปกติของกองทัพเรือแคนาดา

เรือรบแคนาดาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง