เทคนิคแปรรูปวานิลลา ไต้หวันล้ำหน้า 1 ฝักเทียบเท่า 2 ฝักที่นำเข้า

  • 01 October, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
เทคนิคแปรรูป วานิลลา ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ทองคำเขียว” ของไต้หวันล้ำหน้า 1 ฝัก เทียบเท่า 2 ฝักที่นำเข้า

วานิลลา ได้รับการขนานนามว่า“ทองคำเขียว”เทคนิคการแปรรูปของไต้หวันล้ำหน้า 1 ฝัก เทียบเท่า 2 ฝักที่นำเข้า

        วานิลลา ภาษาจีนเรียกว่า 香草 น้อยคนนักที่จะรู้ว่า วานิลลา เป็นกล้วยไม้สกุลวานิลลา (Vanilla) นำฝักมาผ่านกรรมวิธีบ่ม แปรรูป จนได้กลิ่นวานิลลา หรือนำเมล็ดมาสกัด ได้วานิลลินธรรมชาติ หรือใช้วานิลลาในการประกอบอาหารทำโดยกรีดฝักวานิลลาออกและขูดนำเอาเมล็ดในฝักไปใช้ประกอบอาหาร หรือนำทั้งฝักไปต้มน้ำและช้อนออก วานิลลายังได้รับสมญานามว่า“ราชินีเครื่องหอม”ในช่วงที่ผ่านมา ราคาตลาดโลกกิโลกรัมละ 600 เหรียญสหรัฐ สูงกว่าทองคำขาวซึ่งราคากิโลกรัมละ 500 กว่าเหรียญสหรัฐเสียอีก เพราะฉะนั้นก็มีคนขนานนามวานิลลาอีกชื่อว่า“ทองคำเขียว”แต่ในภาคอุตสาหกรรม นิยมใช้วานิลลินสังเคราะห์ หรือกลิ่นวานิลลา เป็นน้ำหอมสังเคราะห์ให้มีกลิ่นคล้ายวานิลลาแท้ ในการแต่งกลิ่นอาหารของหวาน ไอศกรีม เครื่องดื่ม เพราะว่าราคาถูกกว่ามาก หาซื้อง่าย เห็นได้บ่อยที่สุด

สวนปลูกต้นวานิลลาในนครเถาหยวน

ฝักวานิลลาที่กำลังจะโตเต็มที่

       สำหรับในไต้หวันเองก็มีการนำเข้าวานิลลาสายพันธุ์การค้าหรือสายพันธุ์ แพลนิฟอเลีย (Planifolia) วานิลลามาปลูกกัน และขณะนี้สามารถเก็บเกี่ยวและนำมาแปรรูปแล้ว ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรเขตเถาหยวนชี้ว่า เทคโนโลยีการแปรรูปวานิลลาไต้หวันมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ วานิลลาพันธุ์การค้าที่ปลูกในประเทศสกัดได้มีปริมาณมากกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าสัดส่วน 1 ฝักเทียบเท่ากับ 2 ฝัก ปัจจุบันเพาะปลูกในพื้นที่ 10 เฮกตาร์(ประมาณ 62.5 ไร่) และพื้นที่ปลูกวานิลลา 1 เฮกตาร์หรือประมาณ 6.25 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ฝักวานิลลา 2,000-3,000 กก. หลังแปรรูปแล้วสามารถได้ผลิตภัณฑ์ 400-600 กก.คาดว่าจะทดแทนการนำเข้าได้ถึง 50%  มูลค่าการผลิตทะลุ 100 ล้านเหรียญไต้หวัน

เชฟใหญ่โรงแรม The Fullon Hotels สาขานครไทจง (ซ้ายคนที่ 2) ชมวานิลลาที่ปลูกในไต้หวันให้กลิ่นดีกว่าของนำเข้า

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง