กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

  • 07 October, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ชาวอ่องกงหลายพันคนร่วมเดินขบวนต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในรูปแบบ Flash mob

๑. ฝ่ายต่าง ๆ ในไต้หวันไม่่ว่าจะเป็นพรรคก๊กมินตั๋ง ที่มีความสนิทสนมกับจีน และพรรคดีพีพี หรือกลุ่มแยกไต้หวันเป็นเอกราช ปฏิเสธ "หนึ่งประเทศสองระบอบ" ตอกหน้า ปธน. สีจิ้นผิง ที่ประกาศในงานวันชาติจีน วันที่ 1 ต.ค. 2562 ณ จตุรัสเทียนอันเหมิน พร้อมประกาศปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของไต้หวันจนถึงที่สุด 

นายอู๋ตุนอี้ หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง ประกาศจุดยืนคัดค้าน "หนึ่งประเทศสองระบอบ" ของจีน 

กลุ่มแยกไต้หวันเป็นเอกราชรวมตัวแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย "หนึ่งประเทศสองระบอบ" 

๒. ไต้หวันประณามการใช้กระสุนจริงและความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกง พร้อมเรียกร้องให้ฮ่องกงและปักกิ่งสดับตรับฟังความเรียกร้องต้องการของชาวฮ่องกง และตอนรับอย่างเหมาะสมด้วย 

นายหลินเฟยฝาน รองเลขาธิการพรรค DPP

๓. นายกรัฐมนตรีซูเจินชัง ย้ำต้องเร่งเพิ่มจำนวนประเทศที่่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันให้มากขึ้น ต้านกระแสการแยกยึดพันธมิตรจากไต้หวันของจีน 

นายกรัฐมนตรีซูเจินชัง ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง