ปลานวลจันทร์ ปลาเศรษฐกิจไต้หวัน รับประทานได้ตั้งแต่หัวจรดหาง

  • 08 October, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
ปลานวลจันทร์เป็นปลาเศรษฐกิจสำคัญของไต้หวัน เลี้ยงกันมากที่ไถหนานและเกาสง สร้างรายได้ปีละกว่า 4,000 ล้าน TWD

         ปลานวลจันทร์ทะเลหรือภาษาจีนเรียกซือมู่อวี๋ (虱目魚) ที่คนไต้หวันนิยมเลี้ยงกันเป็นล่ำเป็นสันตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน กลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่นำมาประกอบอาหาร เป็นเมนูอร่อยๆ ตลอดจนมีการนำมาแปรรูป ต้องบอกว่าใช้ประโยชน์คุ้มค่าจริงๆ ใช้ประโยชน์จากปลาได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดหาง แม้แต่เกร็ดปลาก็ยังใช้ประโยชน์ได้ดีเลยค่ะ

ปลานวลจันทร์เป็นปลาเศรษฐกิจสำคัญของไต้หวัน เลี้ยงกันมากที่ไถหนานและเกาสง ผลผลิตปีละ 50,000 ตัน สร้างรายได้กว่า 4,000 ล้าน TWD

          “ปลานวลจันทร์”หรือ“ปลานวลจันทร์ทะเล” ซึ่งจริง ๆ แล้วก็เป็นปลาชนิดเดียวกัน หากแต่เลี้ยงและเติบโตในสภาพน้ำที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำเค็ม น้ำกร่อย รวมทั้งน้ำจืดด้วย ทำให้มีชื่อเรียกที่ต่างกันนั่นเอง ส่วนในไต้หวันเองก็มีชื่อเรียกปลานวลจันทร์ได้หลายอย่าง โดยภาษาจีนกลางก็จะเรียกว่า ซือมู่อวี๋ (虱目魚) และยังมีชื่อเรียกอื่นๆ  เช่น อันผิงอวี๋ (安平魚) ไถวานเจียอวี๋ (台灣家魚) ไซมู่อวี๋(塞目魚) ไห่เฉ่าอวี๋ (海草魚)  กั๋วซิ่งอวี๋ (國姓魚) เป็นต้น เล่ากันว่า เจิ้งเฉิงกง ขุนพลคนสุดท้ายของราชวงค์หมิงที่ถอยทัพมาไต้หวัน และเป็นผู้ขับไล่ชาวฮอลันดาที่ยึดครองไต้หวันนานถึง 38 ปี ก็เป็นผู้ที่ชอบรับประทานปลานวลจันทร์มาก เพราะความชอบนี้เอง ก็เลยตั้งชื่อปลานวลจันทร์ว่า กั๋วซิ่งอวี๋ หรือถ้าเรียกแบบไทยๆก็คือ ปลาราชสกุล ทั้งนี้ทั้งนั้น ขุนพลเจิ้งเฉิงกงมีบรรดาศักดิ์ว่า เจ้าราชสกุล-國姓爺 นั่นเอง

ปลานวลจันทร์ ปลาเศรษฐกิจไต้หวัน รับประทานได้ตั้งแต่หัวจรดหาง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง