เยี่ยม!! ทั้งถูกและมาตรฐานสูง ทำเด็กหลอดแก้วในไต้หวันค่าใช้จ่ายเ

  • 29 October, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
สาวใหญ่วัย 62 ประสบความสำเร็จคลอดลูกแบบธรรมชาติเป็นรายแรก

ที่นี่ไต้หวัน วันที่ 29 ตุลาคม 2562 - เยี่ยม!! ทั้งถูกและมาตรฐานสูง ทำเด็กหลอดแก้วในไต้หวันค่าใช้จ่ายเพียง 1 ใน 3 ของอเมริกา

          การรักษาการมีบุตรยากของไต้หวันใช้เงินเพียง 150,000 เหรียญไต้หวันถือเป็นราคาที่ถูก เปรียบเสมือนรับประทานบะหมี่ที่ไม่ใส่เนื้อ (陽春麵) หมายถึงบะหมี่ราคาถูกสุดจางฝู่สิง (張甫行) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทำเด็กหลอดแก้วเซิงจีบอกว่า แม้การรักษาภาวะไม่มีบุตร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกาย การตัดชิ้นเนื้อ เป็นต้น ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีการยกระดับแล้ว อีกทั้งใช้เทคนิกแบบเดียวกัน ราคาของไต้หวันก็ยังถูกกว่าของสหรัฐกว่าครึ่งหนึ่ง

          หากมีการนำค่ารักษาภาวะไม่มีบุตรของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบ ค่ารักษาภาวะการมีบุตรยากของสหรัฐอยู่ที่ 400,000-500,000 เหรียญไต้หวัน หากเป็นประเทศในเอเชีย อย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง แพงที่สุดยังต้องใช้เงินถึง 300,000 เหรียญไต้หวัน แม้แต่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ ถ้าทำเด็กหลอดแก้วก็ยังต้องใช้เงินอย่างน้อย 240,000 เหรียญไต้หวัน

          การรักษาภาวะการมีบุตรยากของไต้หวันถือว่าคุณภาพมาตรฐานสูง ตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว ไต้หวันนำเข้าเทคโนโลยี่การรักษาภาวะมีบุตรยาก และมีการคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเริ่มต้น จึงตัดสินใจลดผลกำไรของวงการแพทย์ ราคาที่ตั้งไว้จึงต่ำมาก แม้ว่าราคาต่ำ แต่ต้นทุนของการรักษาภาวะมีบุตรยากของไต้หวันก็ไม่ได้ต่ำไปด้วย

          หลิวจื้อหง (劉志鴻) แพทย์อาวุโสที่รักษาภาวะการมีบุตรยากชี้ว่า ต้นทุนพื้นฐานของการใช้ยารักษา เครื่องไม้เครื่องมือ การเพาะเชื้อหรืออื่นๆ ล้วนเหมือนของต่างประเทศ และการรักษาภาวะมีบุตรยากก็มีการปรับราคาสูงขึ้นบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม จะปรับราคายังไงก็ยังถูกกว่าต่างประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับการมีศูนย์การรักษาภาวะมีบุตรยากของไต้หวันค่อนข้างหนาแน่น ยกตัวอย่าง ในหนึ่งมลรัฐของสหรัฐหรือหนึ่งมณฑลของจีนแผ่นดินใหญ่ อาจจะมีองค์กรที่รักษาภาวะการมีบุตรยากเพียง 2-3 แห่งเท่านั้น แต่สำหรับไต้หวันแล้ว เพียงแค่กรุงไทเปที่เป็นเมืองหลวงก็มีองค์กรหรือหน่วยงานที่รักษาภาวะการมีบุตรยากมากถึง 22 แห่ง ทำให้มีตัวเลือกเยอะ ความกดดันการแข่งขันสูง นอกจากนี้ต้นทุนการรักษาภาวะการมีบุตรยากของไต้หวันต่ำกว่าในต่างประเทศ อย่างเช่นต้นทุนด้านแรงงาน ปัญหาค่าแรงต่ำที่ดึงค่าแรงเพิ่มไม่มาก ตกอยู่ในสภาพแช่แข็งเป็นเวลานาน เป็นต้น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง