ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  • 07 November, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
กิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่าครึ่งนิยมรับเงินในระบบโมบายเพย์ และการสั่งอาหารผ่านแอฟเพิ่มขึ้น

๑. ชิลียกเลิกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจ APEC เนื่องจากความวุ่นวายและเหตุจลาจลในชิลีที่ยังไม่มีทีท่าว่จะสงบลง ซึ่งคาดว่า จะกระทบโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีโลกของไต้หวัน 

คณะผู้แทนไต้หวันเข้าร่วมประชุมเอเปกทุกครั้งจะแสดงวิสัยทัศน์จนเป็นที่ยอมับของสมาชิกเอเปกโดยทั่วไป

๒. สัญญานเตือนการผลิตภาคอุตสาหกรรมไต้หวันเดือน ก.ย. ยังคงเป็นสัญญานไฟสีน้ำเงินต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11และปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 

๓. ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่ปีใหม่เป็นเดือนละ 23,800 เอ็นที แต่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คาดมีผู้ใช้แรงงานและแรงงานข้ามชาติได้รับผลกระทบจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันกว่า 3 ล้านคน 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง