กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  • 11 November, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
หน่วยรักษาความปลอดภัยในช่วงเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวัน 2020 จำนวน 330 นาย พร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่

๑. จีนอาศัย 26 มาตรการ เป็นเหยื่อล่อให้ไต้หวันถลำสู่ "หนึ่งประเทศสองระบอบ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภาพให้ประชาคมโลกมองว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนจริงๆ ในขณะที่ ปธน. ไช่อิงเหวิน และรัฐบาลไต้หวัน ต่างเข้าใจแผนการดังกล่าวของจีนเป็นอย่างดี จึงได้พิจารณาหาแนวทางในการป้องกันมิให้ไต้หวันถลำสู่ "หลุมพราง" โดยการกระชับความร่วมมือกับบรรดาประเทศที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และพยายามป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งในไต้หวันที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. 2563 

     26 มาตรการเหล่านี้แบ่งเป็น 8 หมวดใหญ่ได้แก่ (1) ด้านการลงทุน (2) ด้านชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยในต่างประเทศ (3) ด้านสิทธิในที่ดิน (4) ด้านการวิจัยพัฒนา (5) ด้านการเงินการธนาคาร (6) ด้านการศึกษา (7) ด้านวัฒนธรรม และ (8) ด้านการกีฬา ซึ่งล้วนเป็นมาตรการให้สิทธิชาวไต้หวันในฐานะ "กึ่งพลเมือง" ของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่จะให้สถานทูตหรือสถานกงสุลจีนในต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือชาวไต้หวันเมื่อประสบเหตุ ซึ่งรวมถึงการออกเอกสารเดินทางให้แก่ชาวไต้หวันด้วย 

26 มาตรการพิเศษสำหรับชาวไต้หวันของจีน (นสพ. China Times)

๒. เลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวัน 2020 เข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ คาดนอกจากจะเป็นการแข่งขันกันระหว่าง ปธน. ไช่ฯ กับ นายหานฯ แล้ว นายซ่งฉู่หยี หัวหน้าพรรค PFP ก็อาจลงลุยสนามเลือกตั้ง ปธน. อีกครั้งเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าจะชัดเจนยิ่งขึ้นว่า นายซ่งฯ จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวันหรือไม่ แม้จะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ภายในพรรคฯ ก็ระบุว่า 80% นายซ่งฯ จะลงสมัครแน่นอน สื่อในไต้หวันจึงได้สำรวจคะแนนนิยมของบุคคลทั้งสามเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่า ปธน. ไช่ฯ ยังคงมีคะแนนนำโด่ง ถึงร้อยละ 36.5 ส่วนนายหานฯ ร้อยละ 26.4 และนายซ่งฯ ร้อยละ 26.4 ซึ่งเป็นการสำรวจระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย. ที่ผ่านมา สุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์บ้าน 553 ราย โทรศัพท์มือถือ 567 ราย คลาดเคลื่อน บวกลบ 2.9% 

คะแนนนิยมผุ้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวัน เมื่อมีนายซ่งฯ ลงแข่งขันด้วย (นสพ. China Times)

 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง