ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

  • 15 November, 2019
  • อโศก ศรีจันทร์
แรงงานฟิลิปปินส์เกิดอุบัติเหตุคอถูกปั่นเข้าไปในเครื่องนวดแป้ง

1. กลุ่ม NGO ค้านขูดรีดแรงงานต่างชาติ ประท้วง บจง. เก็บค่าต่อสัญญา เรียกร้องยุบระบบการจัดส่งโดย บจง.

      เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา เครือข่ายสนับสนุนและเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่นในไต้หวัน (MENT) ซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่ม NGO พร้อมด้วยแรงงานอินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์กว่า 100 คน ไปชุมนุมประท้วงที่หน้าอาคารที่ทำการกระทรวงแรงงานในกรุงไทเป เรียกร้องแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติถูกบริษัทจัดหางานขูดรีด ด้วยการบังคับให้จ่ายค่าต่อสัญญา หรือค่าซื้อตำแหน่งงาน บางบริษัทไม่ต่อสัญญา บังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศ เพื่อกลับไปทำเรื่องจ่ายค่าหัวคิวเดินทางมาทำงานรอบใหม่ ขัดกับเจตนารมณ์ในการแก้กฎหมายการจ้างงานมาตรา 52 ยกเลิกข้อบังคับให้ต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบสัญญา 3 โดยอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างชาติ

กลุ่ม NGO เรียกร้องยุบระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน

      เฉินหรงโหรว นักวิจัยของสมาคมแรงงานสากลไต้หวันกล่าวว่า โอกาสในการทำงานหรือต่อสัญญาของแรงงานต่างชาติในปัจจุบัน อยู่ในการควบคุมหรือถูกผูกขาดโดยบริษัทจัดหางาน แม้แต่ในศูนย์จัดหางานของรัฐ ก็มีบริษัทจัดหางานเรียกราคาค่าซื้อตำแหน่งงานกันโจ๋งครึ่ม โดยราคาจะขึ้นอยู่ประเทศและเงื่อนไขการทำงานของแรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 20,000-80,000 เหรียญไต้หวัน นักวิจัยของหน่วยงาน NGO ผู้นี้กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะแก้กฎหมายอนุญาตให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันโดยไม่ต้องกลับประเทศไปเสียค่าใช้จ่ายมาใหม่ ทำให้บริษัทจัดหางานขาดรายได้ แต่บริษัทจัดหางานพยายามที่จะขูดรีดแรงงานต่างชาติต่อไป โดยการเปลี่ยนมาเก็บในรูปของค่าต่อสัญญา หรือค่าซื้อตำแหน่งงาน โดยต้องจ่ายเป็นเงินสดและไม่ให้ใบเสร็จรับเงิน ทำให้ไม่มีหลักฐานใดๆ บางบริษัทบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับไปเสียค่าหัวคิวมารอบใหม่ เพื่อมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม จึงเสนอให้ยกเลิกระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน หันไปลงนามสัญญาจ้างตรงผ่านระบบรัฐต่อรัฐกับผู้ส่งออกทั้ง 4 ประเทศ

กลุ่ม NGO ชุมนุมที่หน้าอาคารที่ทำการกระทรวงแรงงาน เรียกร้องยุบระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน

      นอกจากประท้วงที่หน้าที่ทำการกระทรวงแรงงานแล้ว กลุ่ม NGO ยังได้พาแรงงานต่างชาติไปร้องเรียนที่หน้าที่ทำการสำนักงานแรงงานอินโดนเซียด้วย แรงงานอินโดนีเซียรายหนึ่งกล่าวว่า กระทรวงแรงงานอินโดนีเซียกำหนดมาตรฐานค่าบริการจัดหางานไว้มูลค่าไม่เกิน 40,000 เหรียญไต้หวัน แต่ในความเป็นจริงแรงงานต้องจ่ายกว่า 100,000 เหรียญ หลังมีการแก้กฎหมายไม่ต้องกลับไปเดินเรื่องเสียค่าใช้จ่ายมารอบใหม่ คิดว่าจะได้มีเงินเก็บบ้าง แต่ที่ไหนได้ ยังถูกขูดรีดอยู่ดี จึงอยากให้ไต้หวันใช้ระบบจัดส่งโดยรัฐอย่างเกาหลีใต้ โดยยุบการจัดส่งผ่านบริษัทจัดหางานเสีย

กลุ่ม NGO และแรงงานอินโดนีเซียไปชุมนุมเรียกร้องที่หน้าที่ทำการสำนักงานแรงงานอินโดนีเซีย ขอให้ยุบระบบ บจง. หันมาใช้ระบบจัดส่งโดยรัฐ

      ด้านนายเสวียเจี้ยนจง ผอ.สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า เคารพความเห็นที่เรียกร้องให้ยุบระบบการจัดส่งแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานของกลุ่ม NGO ดังกล่าว แต่ปัจจุบันตลาดแรงงานต่างชาติในไต้หวัน นายจ้างส่วนใหญ่มอบหมายให้บริษัทจัดหางานเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอและนำเข้าแรงงานต่างชาติ ดังนั้นจึงต้องกลับมาหารือตามกลไกตลาด ผอ.สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติผู้นี้กล่าวว่า แต่ละประเทศมีกฎระเบียบและกระบวนการนำเข้าบริหารแรงงานต่างชาติที่แตกต่างกัน สำหรับไต้หวัน เนื่องจากเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติก่อนประเทศอื่น และนายจ้างส่วนใหญ่พึ่งพาบริษัทจัดหางานมาตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นจึงต้องหารือและแก้ปัญหานี้ตามกลไกตลาด และไต้หวันอนุญาตให้นายจ้างนำเข้าแรงงานต่างชาติได้หลายวิธี ทั้งผ่านการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน จัดส่งโดยรัฐ นายจ้างติดต่อและนำเข้าเอง และเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานได้แก้กฎหมายอนุญาตให้แรงงานต่างชาติไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ หลังทำงานครบสัญญา 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาที่ไต้หวันได้ ทำให้แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ต่อสัญญากับนายจ้างเดิมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ก็มีบริษัทจัดหางานบางรายเรียกรับเงินค่าต่อสัญญา ค่าซื้อตำแหน่งงานหรือบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับไปทำเรื่องมาใหม่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ผอ.สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติย้ำว่า บริษัทจัดหางานไต้หวันจะเรียกรับเงินจากแรงงานต่างชาติไม่ได้ ยกเว้นค่าบริการรายเดือนที่ให้บริการจริง หากตรวจพบบริษัทจัดหางานใดทำผิดกฎหมาย นอกจากจะลงโทษปรับเงิน 10-20 เท่าของค่าใช้จ่ายที่เรียกรับแล้ว ยังอาจถูกสั่งพักใบอนุญาตประกอบการด้วย

กลุ่ม NGO และแรงงานอินโดนีเซียชุมนุมเรียกร้องยุบระบบ บจง. หันมาใช้ระบบการจัดส่งโดยรัฐ

2. กระทรวงแรงงานไต้หวันยืนยัน การนำเข้าแรงงานภาคเกษตรไม่ได้หยุดชะงักตามข่าวลือ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ แรงงานไทยอาจเป็นชุดแรก

      เพื่อจะแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร กระทรวงแรงงานได้อนุมัติโครงการทดลองนำเข้าแรงงานต่างชาติภาคการเกษตร 2 ประเภท ประเภทละ 400 คน ได้แก่ฟาร์มโคนมและจ้างเหมาบริการภาคเกษตร ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. ปีนี้ แต่เนื่องจากภาคการเกษตรเป็นงานใหม่ ประเทศผู้ส่งออกยังลังเลเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน ส่งผลให้จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีแรงงานชาติใดเดินทางมาทำงานในภาคการเกษตรเลยแม้แต่คนเดียว จึงมีข่าวลือว่า การนำเข้าแรงงานภาคเกษตรหยุดชะงัก

      เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานแถลงว่า ประเทศผู้ส่งออกแรงงานต้องการจะคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานของตน จึงมีความจำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานเกษตรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สำนักงานแรงงานไทยและอินโดนีเซีย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปดูฟาร์มโคนมและพื้นที่เกษตรแล้ว ขณะนี้มีนายจ้างผ่านการรับรองเอกสารการจ้างแรงงานไทยมาทำงานในฟาร์มโคนมไปแล้วหลายราย คาดว่าจะมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานในภาคการเกษตรในไต้หวันเป็นชุดแรกในไม่ช้านี้ ขณะที่อินโดนีเซียกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาสัญญาจ้าง ส่วนเวียดนามและฟิลิปปินส์ตกลงจะอนุญาตให้แรงงานของตนเดินทางมาทำงานในภาคการเกษตร อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงสัญญาจ้าง

นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานยืนยัน การนำเข้าแรงงานต่างชาติไม่ได้หยุดชะงักตามข่าวลือ

3. สยอง! แรงงานฟิลิปปินส์เกิดอุบัติเหตุร่างท่อนบนถูกปั่นเข้าไปในเครื่องนวดแป้ง

      แรงงานฟิลิปปินส์รายหนึ่งอายุ 37 ปี เดินทางมาทำงานที่โรงงานผลิตขนมหวานชูครีม (Choux Cream) ชื่อดังแห่งหนึ่งในเขตซินเตี้ยน นครนิวไทเป ขณะซ่อมเครื่องนวดแป้งที่ชำรุด ถูกใส่ปุ่มเครื่องทำงานกะทันหัน ปั่นเอาร่างกายท่อนบนเข้าไปในเครื่อง สิ้นลมหายใจในไม่กี่นาที

เครื่องทำงานกะทันหัน ปั่นเอาร่างกายท่อนบนของคนงานฟิลิปปินส์เข้าไปในเครื่อง สิ้นลมหายใจในไม่กี่นาที

      เมื่อบ่ายวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ DoSuper Foods Co., Ltd. โรงงานผลิตขนมหวานชูครีมที่ได้รับความนิยมในไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตซินเตี้ยน นครนิวไทเป เกิดอุบัติเหตุสยองขวัญคดีหนึ่ง เมื่อแรงงานฟิลิปปินส์อายุ 37 ปี กำลังชะเง้อคอเข้าไปในเครื่องนวดแป้งที่ขัดข้อง เพื่อทำการซ่อมแซม ปรากฎว่าเผลอไปถูกใส่ปุ่มไฮโดรลิกเข้า ทำให้เครื่องนวดแป้งทำงาน ปั่นเอาคอและร่างท่อนบนของเขาเข้าไปติดอยู่ข้างใน กระดุกกระดิกไม่ได้ ไม่กี่นาทีก็สิ้นลมหายใจ ทางโรงงานรีบแจ้งหน่วยกู้ภัย ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดเครื่องจักรช่วยนำตัวออกมาได้ แล้วรีบนำส่งกู้ชีวิตที่โรงพยาบาลฉือจี้ สาขาซินเตี้ยน แพทย์สามารถช่วยให้หัวใจกลับมาทำงานได้อีกครั้ง แต่เนื่องจากหยุดหายใจไปนาน สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงได้รับความเสียหาย แม้จะกลับมาหายใจได้ตามปกติ แต่ยังไม่ได้สติ และเสียชีวิตในสองวันต่อมา

โรงงานที่เกิดอุบัติเหตุ ผลิตขนมหวานชูครีม (Choux Cream) แบรนด์ดังส่งขายทั่วไต้หวัน

      การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หากเครื่องจักรชำรุดเสียหาย ต้องทำการซ่อมแซม จะต้องสร้างความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบทุกส่วน เพื่อป้องกันอันตรายในขณะซ่อมแซม และขณะซ่อมแซมเครื่องจักรกล ให้แขวนป้ายเตือนและใส่กุญแจล็อคตลอดเวลาและจะต้องถอดปลั๊กเครื่องจักร หรือหยุดการทำงานของเครื่องจักรเสียก่อน ป้องกันเกิดอันตรายขณะซ่อมแซม

แรงงานฟิลิปปินส์ที่เกิดอุบัติเหตุร่างท่อนบนถูกปั่นเข้าไปในเครื่องนวดแป้ง เสียชีวิตแล้ว

     เตือนแรงงานไทยที่ทำงานกับเครื่องจักรกล จะต้องปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรดังนี้

1. ห้ามใช้เครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่หรือได้รับการฝึกอบรมมาก่อน

2. ใช้เครื่องจักรอย่างระมัดระวังปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือขั้นตอนที่กำหนดเสมอ

3. อย่าถอดเครื่องมือนิรภัยหรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรออกเด็ดขาด

4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับงาน

5. ระวังอย่าให้มือ หรือส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้จุดหมุน จุดหนีบ หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร

6. ขณะเครื่องจักรกำลังทำงานอย่าปรับแต่งทำความสะอาด หรือพยายามดึงชิ้นงานที่ติดขัดโดยไม่หยุดเครื่องจักรก่อน

7. สวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่อาจถูกเครื่องจักรหนีบหรือดึงได้

8. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพดีเสมอ

9. หากพบเครื่องจักร เครื่องมือนิรภัยหรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ชำรุดหรือสูญหายไป ให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันที

ทำงานกับเครื่องจักรกล จะต้องปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง