หยางไหน่เหวินกับอัลบั้มเพลงชุด The More Beautyful, The More Invi

  • 17 November, 2019
  • ธีระ หยาง
หยางไหน่เหวินกับอัลบั้มเพลงชุดที่ 7 ซึ่งใช้ชื่อว่า The More Beautyful, The More Invisible

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- หยางไหน่เหวินกับอัลบั้มเพลงชุด The More Beautyful, The More Invisible

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน

        * หลินจื้ออิ่งยอมเปิดปากจนได้ ถึงสาเหตุที่เลิกกับหลินซินหรูเมื่อ 20 ปีก่อน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง