มองปัจจุบัน ย้อนอดีต - 2019-11-25

  • 25 November, 2019
  • รจรัตน์ ยนต์สุวรรณ
ปธน. ไช่อิงเหวิน (ขวา 3) ไปไหว้ถู่ตี้กง ที่เขตจงเหอ

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -25 พ.ย. 62-การแห่เจ้าที่หรือถู่ตี้กง 50 องค์ เขตจงเหอนครนิวไทเป

เขตจงเหอของนครนิวไทเปทางภาคเหนือของไต้หวัน จัดงานแห่เจ้าที่รอบเมือง ซึ่งงานแห่แบบนี้จัดขึ้นทุกปี ปีนี้ถือเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยจัดขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2019 ที่ผ่านมา และในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่มีการจัดกิจกรรมที่สวนสาธารณะจงเหอ ในงานมีการแสดง จับรางวัลและกิจกรรมแข่งขันที่เกี่ยวข้อง นอกจากมีกิจกรรมแข่งขันโยนไม้เสี่ยงทายหรือโปะโป้วแล้ว ยังมีขบวนแห่เจ้าที่ด้วยรถ 3 ล้อ นับเป็นเอกลักษณ์พิเศษของงานนี้

สำหรับเจ้าที่ที่นำมาแห่ในขบวนมีทั้งหมด 50 องค์ด้วยกัน องค์เจ้าที่มีทั้งมาจากนครไถหนาน เจียอี้ จู๋หนานและเมืองจงเหอเอง โดยอัญเชิญไว้บนรถ 3 ล้อ แห่ไปตามท้องถนน นอกจากนี้ ทางศาลเจ้าจีนที่จัดงานยังเตรียมขนมอีก 3,000 ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อแบ่งปันความสุขและขอให้ประสบโชคดี และยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ยาวนานต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง