ไต้หวันไฮเทค - 2019-11-26

  • 26 November, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันส่งเสริมฉลากสีเขียว

ไต้หวันไฮเทค  -26 พ.ย. 62-  ไต้หวันส่งเสริมฉลากสีเขียว มีร้านค้าสีเขียว 11,000 แห่ง ยอดขายรวม 44,600 ล้านเหรียญไต้หวัน

    ไต้หวันให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดคาร์บอน ประจำปี 2019 ภายในงานนิทรรศการการท่องเที่ยวนานาชาติไทเป ITF ประจำปี 2019 และประกาศว่าจนถึงขณะนี้มีธุรกิจแนวคิดรักษ์โลกทั่วไต้หวันกว่า 11,000 แห่ง ปีที่แล้วมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ารักษ์โลกรวมสูงถึง 44,600 ล้านเหรียญไต้หวัน

     ตั้งแต่ปีค.ศ.1992 เป็นต้นมา ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวัน เริ่มผลักดันระบบ "ตราสัญลักษณ์รับรองสินค้าสีเขียว" จนถึงขณะนี้มีสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ 4,600 รายการ ในจำนวนนี้ได้รับตราสัญลักษณ์ธุรกิจบริการสีเขียว 29 รายการ และในปี 2009 เริ่มผลักดันระบบ "ฉลากสินค้าที่มีแนวทางลดคาร์บอน" จนถึงขณะนี้มีสินค้าที่ได้รับฉลาก 396 รายการ ในจำนวนนี้มีสินค้าที่ได้รับฉลากสินค้าลดปริมาณคาร์บอน 22 รายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง