มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

  • 26 November, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ

     สำหรับสัปดาห์นี้จะขอพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมสีเขียว ที่ไม่ใช่โรงแรมทาสีเขียวนะคะ แต่เป็นโรงแรมที่พักซึ่งได้รับการันตีจากทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวัน ว่ามีระบบการจัดการภายในและภายนอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสวนป่าธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่นำมาให้บริการลูกค้า, การนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานมาใช้, การจัดการแยกขยะกับรีไซเคิลขยะ และการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น ซึ่งโรงแรมที่พักที่ผ่านการันตีจะได้รับหนังสือรับรองจากทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่าเป็นโรงแรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นถ้าเราไปพักอาศัยที่โรงแรมดังกล่าวก็เชื่อมั่นได้ว่าเราจะได้รับความปลอดภัย ส่วนก็ธรรมชาติจะได้รับความปลอดภัยด้วยเช่นกัน เรามาดูกันดีกว่า 5 โรงแรมที่พักในไต้หวันประจำปี0.ค.ศ.2019 ซึ่งได้การรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีที่ไหนกันบ้าง (ตอนที่ 1) 

เมืองอี๋หลาน Pokara Resort 波卡拉渡假會館

เมืองฮวาเหลียน 呼吸民宿Hu-Xi B&B Long stay

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง