ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

  • 02 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
เทศกาลท่องเที่ยวไต้หวันเปิดฉากที่ไทยแล้ว แจกคูปองรับสิทธิพิเศษเมื่อมาเที่ยวไต้หวัน

๑. มีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย --- เอาข่าวดีก่อนนะครับ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไต้หวันจะระงับการปรับเพิ่มราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ฉลองตรุษจีนกันอย่างมีความสุขไม่ต้องพะว้าพะวังกับราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลแบบนี้ แต่ทีเป็นข่าวดียิ่งกว่าก็คือ นอกจากจะไม่ขึ้นราคาแล้ว หากราคาน้ำมันปรับลดลงก็จะลดลงตามไปด้วย เรียกว่า "ลดอย่างเดียว" แต่ "ไม่ขึ้น" 

    ส่วนข่าวร้ายก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในไต้หวันได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจนทะลุ 31 TWD / ลิตร ในส่วนของน้ำมันซุปเปอร์ออกทเน 98 แล้ว ในขณะที่ออกเทน 95 อยู่ที่ลิตรละ 29.1 ออกเทน 92 ลิตรละ 27.6 TWD 

๒. การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศของไต้หวันในช่วงเดือน พ.ย. 2562 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 มูลค่าร่วม 44,530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.6 ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งปีของปีนี้จะมีมูลค่าการสังซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยรวมลดลงค่อนข้างแน่ ประมาณร้อยละ 5.3-5.5 

 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง