กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

  • 06 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
กลาโหมไต้หวันระบุไต้หวันกับสหรัฐฯ ได้ลงนามหนังสือเสนอราคาจำหน่ายเครื่องบินรบ F-16V ระหว่างกันแล้ว

๑. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันย้ำ "ฉันทามติ 1992" (หลักการจีนเดียว ตีความต่างกัน) เป็นเพียงกลไกในการบ่อนทำลายและทำลายล้างสาธารณรัฐจีนให้สิ้นซาก ซึ่งตนจะไม่ยอมเอาอธิปไตยของไต้หวันไปแลกกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเด็ดขาด 

ปธน. ไช่อิงเหวิน ช่วยผู้สมัคร สส. พรรคดีพีพี ที่ไทจงหาเสียงเลือกตั้ง 

๒. กลาโหมไต้หวันเตือน เมื่อถึงปี 2030 จีนจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินรบถึง 4 ลำ ทำให้แถบน่านน้ำทะเลจีนใต้กลายเป็นเขตทหาร โดยมีเป้าหมายอาศัยเรือบรรทกเครื่องบินรบเหล่านี้โจมตีไต้หวัน ทางภาคใต้ และป้องกันมิให้กองทัพสหรัฐฯ ส่งเรือรบเข้าช่วยเหลือไต้หวันได้ ทำให้ไต้หวันตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงสูงที่จะถูกโจมตีจากจีน 

 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง