ไต้หวันไฮเทค - 2019-12-31

  • 31 December, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
หลินซูเหว่ย (林書葦 - ซ้าย) ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันวิจัยอณูชีววิทยาและ Bhagyashree Senapati (กลาง) นักศึกษาปริญญาเอกร่วมกันจัดตั้งทีมวิจัยข้ามประเทศ

ไต้หวันไฮเทค  -31 ธ.ค. 62-  การวิจัยวงจรประสาทสมองแมลงวันผลไม้ จะช่วยรักษาโรคซึมเศร้าและโรคเบื่ออาหารได้

สถาบันวิจัยกลาง (Academia Sinica) แถลงวันที่ 20 ทีมวิจัยข้ามประเทศจัดตั้งโดยสถาบันวิจัยอณูชีววิทยา (Institute of Molecular Biology) ค้นพบสัญญานการทำงานวงจรประสาทในสมองของแมลงวัลผลไม้ มีความสัมพันธ์กับความกระหายและความหิว คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคเบื่ออาหาร ผลการวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Neuroscience เดือนธันวาคม

ความรู้สึกหิว กระหายความมีความสำคัญอย่างมากต่อการมีชีวิตของมนุษย์ หากขาดรู้สึกเหล่านี้ จะทำให้ร่างกายขาดน้ำขาดสารอาหาร เกิดโรคต่างๆ ได้

หลินซูเหว่ย (林書葦) ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันวิจัยอณูชีววิทยาและ Bhagyashree Senapati  นักศึกษาปริญญาเอกร่วมกันจัดตั้งทีมวิจัยข้ามประเทศ ค้นพบสารสัญญานประสาท leucokinin ในสมองของแมลงวันผลไม้ ซึ่งใช้ในการบังคับส่วนต่างๆ ของประสาทในสมอง ส่งผลต่อพฤติกรมการแสวงหาน้ำหรืออาหารของแมลงวัล หลินซูเหว่ยบอกว่า “พวกเราพบเซลล์ประสาทอย่างหนึ่งในตัวแมลงวันผลไม้ สามารถปล่อยสัญญานประสาท เรียกว่า leucokinin เป็นสัญญาณร่วมกันของความหิวและความกระหาย ซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการควบคุมเซลล์ประสาทโดพามีนระดับล่าง ส่งผลให้แมลงวัลไปหาน้ำหรืออาหาร เซลโดพามีนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พวกเราเชื่อว่ากลไกที่คล้ายคลึงกันมีอยู่ในสมองของมนุษย์” หากค้นพบความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ จะนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคเบื่ออาหารในมนุษย์ได้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง