ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

  • 01 January, 2020
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
ในไต้หวันมีผู้อนุบาลในครัวเรือนชาวฟิลิปปินส์กว่า 30,000 คน

1. ปี 2562 แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศร่วม 100,000 คน สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ 120,000 ล้านบาท ไต้หวันยังเป็นตลาดสำคัญและใหญ่สุดของแรงงานไทย

         กระทรวงแรงงานไทยแถลงว่า ในปี 2563 ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คนในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อนำกลับมาใช้ในประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอิสราเอล ซึ่งหากประเทศไทยสามารถ ส่งแรงงานไทยได้ตามจำนวน จะมีรายได้ เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 140,000 ล้านบาท

แรงงานไทยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมากที่สุด ส่วนใหญ่ทำงานในภาคการผลิตและก่อสร้าง

         ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2562 ได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้ว 97,597 คน โดยจัดส่งไปทำงานที่ไต้หวันมากที่สุด 29,730 คน รองลงมาเป็นเกาหลี 11,288 คน ตามด้วยญี่ปุ่น 8,935 คนและอิสราเอล 8,262 คน แรงงานไทยส่งเงินกลับประเทศผ่านระบบธนาคารตลอดปี 2562 ประมาณ 120,000 ล้านบาท และในปี 2563 ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมากกว่า 100,000 คาดสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 140,000 ล้าน

แรงงานไทยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมากที่สุด ส่วนใหญ่ทำงานในภาคการผลิตและก่อสร้าง

         จากสถิติของกระทรวงแรงงาน ณ เดือนพฤศจิกายน มีแรงงานไทยทำงานอยู่ในไต้หวัน 69,212 คน อิสราเอล 26,640 คน เกาหลี 22,656 คนและญี่ปุ่น 8,070 คน

แรงงานไทยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันมากที่สุด ส่วนใหญ่ทำงานในภาคการผลิตและก่อสร้าง

2. แรงงานตากาล็อกในต่างแดน ตัวพยุงเศรษฐกิจสำคัญของฟิลิปปินส์ รัฐบาลยกให้เป็นวีรบุรุษของประเทศ

         ฟิลิปปินส์มีขนาดพื้นที่ 298,170 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60% ของประเทศไทย แต่มีประชากร 107 ล้านคน (2560) ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจไม่ดีต่อเนื่องมานาน แรงงานฟิลิปปินส์กว่า 1 ล้านคนต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ แต่ละปีทำรายได้เข้าประเทศกว่า 33,000 ล้าน USD หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาท เฉพาะในไต้หวัน ณ เดือนพฤศจิกายน มีจำนวน 157,711 คน

ในไต้หวันมีแรงงานฟิลิปปินส์กว่า 157,000 คน ในภาพเป็นการวิ่งออกกำลังกายที่นครไทจง ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมยอดฮิตของแรงงานฟิลิปปินส์ 

         เม็ดเงินที่แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างแดนส่งกลับบ้าน เป็นรายได้สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษกิจของประเทศ ถึงขนาดมีผลต่อค่าเงินเปโซ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ แรงงานฟิลิปปินส์จะโอนเงินกลับบ้านมากที่สุด จากสถิติช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินเปโซในเดือนธันวาคมจะแข็งค่าขึ้นเป็นประจำ สาเหตุสำคัญมาจากการโอนเงินเข้าประเทศจำนวนมากของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างแดนนั่นเอง

ในไต้หวันมีผู้อนุบาลในครัวเรือนชาวฟิลิปปินส์กว่า 30,000 คน

3. คุณรังสรรค์ อนันต์ อดีต ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เล่าสภาพการณ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย (ตอนที่ 1)

คุณรังสรรค์ อนันต์ (คนกลาง) ถ่ายภาพกับแรงงานไทยในไต้หวันในงานลอยกระทงที่นครนิวไทเป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง